Storfors

Lungsundsfotograf bygger en ekoby i Marocko

I normala fall, när ingen pandemi cirkulerar över världen, spenderar Lungsundsbon Michael Johansson många månader per år i Marocko. Där växer nu en ekoby fram i området Ait Chribou. – Vi har tillstånd för 25 ...

Read More »

Skolans resor skapar bra grund för goda relationer

Efter två års uppehåll kunde lärare och elever i sjunde klass åka på den traditionella resan till Dovre. – Den här resan har en viktigt del i Vargbroskolans framgångar. Den skapar en bättre sammanhållning och ...

Read More »

Föreningsmässa tisdag den 26 april

Tisdagen den 26 april har du ett unikt tillfälle att få överblick över Storfors föreningsliv.Då arrangeras föreningsmässa i Kulturhuset av projektet ”Demokrati i samverkan”.– Vi hoppas på riktigt stor uppslutning av både föreningar och besökare, ...

Read More »

Har du gamla bilder från Storfors?

En grupp som söker gamla bilder av Storfors med omnejd, exempelvis Lungsund, har bildats. Nu kan du bidra genom att tillhandahålla bilder för digitalisering. Ambitionen är att kunna bevara genom att digitalisera bilderna med information ...

Read More »

Projektet ReAct pågår för fullt

Är du mellan 16-20 år, arbetslös och saknar en fullständig gymnasieutbildning? Projektet ”Värmland ReAct” arbetar för att du ska stärkas i att komma till arbete eller utbildning. Insatserna utformas individuellt utifrån dina behov och tillsammans ...

Read More »

Företagsamheten ökar mest i Storfors

En ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att företagsamheten växer i Värmland. Allra mest har den växt i Storfors det senaste året. Storfors kommun toppar inte Värmlandslistan över företagsamheten, det gör Sunne följt av Årjäng ...

Read More »

Tidsplan för det planerade skolbygget i Kyrksten

Detaljplanearbetet för den nya skolan i Kyrksten är i full gång och ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 16 maj. Därefter ska detaljplanen ställas ut för samråd. – Eftersom bygget av skolan är överklagat ...

Read More »

Storfors fortfarande i Sverigetoppen för behöriga lärare

Storfors kommun har under flera år legat i Sverigetoppen när det gäller andel behöriga lärare. Lärarförbundets sammanställning av Skolverkets statistik visar att Storfors även läsåret 2021/2022 toppar Värmlandslistan och dessutom ligger i topp fem i ...

Read More »

KS-ja till markanvisning för konceptfabrik

Storfors kommunstyrelsen sa under fredagen ja till markanvisning åt Arctic Sustainability Group AB, ASG, för en del av fastigheten Storfors 11:117. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut den 13 april. Kommunchef Johan ...

Read More »

Omtag för konceptfabrik för landbaserad fiskproduktion

Storfors kommun gör nu ett omtag när det gäller den planerade konceptfabriken avsedd för landbaserad fiskproduktion. Efter länsrättens dom har en värdering av marken gjorts och det föreligger nu ett nytt förslag till ett extra ...

Read More »