Anders Nilsson (Lungsunds Hembygdsförening), Lars-Erik Karlsson, Tomas Bergqvist, Stellan Myhr och Jan Olsson. Saknas på bild; Bo Löfgren.

Har du gamla bilder från Storfors?

En grupp som söker gamla bilder av Storfors med omnejd, exempelvis Lungsund, har bildats.

Nu kan du bidra genom att tillhandahålla bilder för digitalisering.

Ambitionen är att kunna bevara genom att digitalisera bilderna med information i geografisk ordning.

Därefter är det tänkt att de läggs in på någon sida på internet, så även eftervärlden har möjlighet att se hur Storfors såg ut förr.

– Vi är intresserade av bilder över områden, hus, flygbilder, profilpersoner, händelser, säger Stellan Myhr. Gruppen vill inte ha familjefoton.

Kontaktpersoner:

Tomas Bergqvist 0704-13 68 82

Stellan Myhr. 0722-49 61 30

Jan Olsson 0768-27 02 55

Anders Nilsson (Lungsund) 0727-47 01 46

Text och foto: Eva Wiklund