Stigande bostadspriser i östra Värmland

Den senaste tiden har det rapporterats om att bostadspriserna i Sverige åter vänt uppåt i spåren av att räntorna börjat sjunka. Även i vårt område ser man att marknaden tagit allt mer fart under våren med gott om folk på visningarna och ett bra utbud i kombination med stark efterfrågan.

– Det har kommit en räntesänkning och flaggas för fler, så vi ser ljuset i tunneln, säger Johan Bergling på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Kristinehamn.

Bostadspriserna är ett ständigt aktuellt ämne. Efter en period där priserna som en följd av höjda räntor, inflation och ett osäkert ekonomiskt läge hållits nere syns nu en ljusning på marknaden där priserna nationellt åter pekar uppåt för både villor och bostadsrätter. Så även lokalt där man efter ett omsättningsmässigt starkt 2023 upplevde en viss inbromsning under inledningen av 2024 men nu ser att det går åt rätt håll igen.

Gustaf Florenius

– Vi hade en trög marknad första kvartalet, men nu har inflationen gått åt rätt håll, vi har fått en första räntesänkning och ser signaler om ytterligare sänkningar så vi märker att det tagit fart igen, säger Gustaf Florenius på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Karlskoga.

Han berättar att man har mycket folk på visningarna och att det åter blir budgivning om många objekt.

– Det är ett bra utbud men också stark efterfrågan. I maj hade vi 31 försäljningar och det får vi vara väldigt nöjda med, nu är det bara att fortsätta rulla på.

Man ser också att det är familjer från andra orter och andra delar av landet som börjat söka sig till Karlskoga. Delvis för att man får betydligt mer för pengarna här än i Örebro eller Karlstad, men också som en följd av att Karlskoga är inne i en positiv utveckling som lockar människor att flytta hit.

– Karlskoga är en tillväxtort och kommunen gör många bra saker för att det ska vara en bra och attraktiv stad att leva i.

Även i Degerfors ser man en positiv trend och antalet sålda bostäder har skjutit i höjden.

Johan Bergling

– I Degerfors har det varit exceptionellt, menar Gustaf Florenius, det har gjorts oerhört mycket affärer där.

Ett par mil västerut, i Kristinehamn är vindarna likaledes positiva. Man ser att beskeden om att fler räntesänkningar är att vänta har fått effekt, och liksom i grannorten har kommunen en positiv utveckling med goda förhoppningar om allt fler inflyttare.

– Vi ser helt klart en större optimism på marknaden, och att vi kommer in i en tryggare tillvaro där det blir lättare att räkna på sitt boende, säger Johan Bergling på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Kristinehamn.

Även här ser man att det kommer fler på visningarna och att budgivningarna kommit igång efter en period där man fått jobba lite hårdare för försäljningarna. Johan Bergling menar att det känns positivt att marknaden börjar lätta, men understryker att utgångspriserna ännu har en bit upp till den nivå de hade när räntan var som lägst.

– Det finns en efterfrågan, men utbudet är också stort, säger han, det går lite hand i hand.

Text: Nicklas Remmegård

Foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling