Lägre kostnad om du sänker din effekttopp – så funkar effektavgift

Från och med 1 augusti inför Karlskoga Energi & Miljö den nya prismodellen med effektavgifter för elnätsavgiften. Det innebär att du som kund kan påverka kostnaden för elnätsavgiften genom att sprida ut din elförbrukning då effektavgiften baseras på den timme då du använder mest el, den så kallade effekttoppen.

– I grunden kommer elnätsavgiften bli dyrare på vintern och billigare på sommaren, men ju mer du sänker din effekttopp desto lägre blir kostnaden, säger Peter Jarl på Karlskoga Energi & Miljö.

Bakgrunden till införandet av de nya effektavgifterna är att elförbrukningen i Sverige förväntas stiga kraftigt de närmsta åren, och att elnäten då kommer behöva byggas ut och anpassas för en högre förbrukning. I syfte att sprida ut förbrukningen och att kunna använda elnätet så effektivt som möjligt – enkelt uttryckt genom att flytta förbrukning till tider då det är mindre effekt i näten – har Energimarknadsinspektionen, den statliga myndighet som har hand om frågor kring elhandel, beslutat att alla elnätsbolag i Sverige ska införa en prismodell med effektavgifter.

Peter Jarl, Karlskoga Energi & Miljö

Peter Jarl, Marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö, förklarar att elnätsavgiften hittills bestått av en fast och en rörlig del, där den fasta delen varit relativt stor. Vad man nu gör är att den fasta delen sänks kraftigt, för ett hushåll med säkring på 20 ampere sänks den från 9765 kronor till drygt 3438 kronor, medan det läggs på två effektavgifter i taxan.

– Den första, som vi kallar Effektavgift, gäller dygnet runt, året om. Då mäter vi förbrukningen varje timme och plockar ut den timme med högst förbrukning, och det är den vi tar betalt för, säger Peter Jarl.

Effektavgiften, som ligger på 51 kronor, multipliceras sedan med förbrukningen under effekttoppen och det blir vad man betalar. Den andra delen, som kallas Effektavgift hög, fungerar på ett liknande vis men gäller bara under tiden november till mars, och då mäts förbrukningen enbart under dagtid måndag till fredag, då det är vid dessa tillfällen förbrukningen och belastningen på elnätet är som högst. Denna avgift är dock något högre, 87 kronor, men multipliceras även den med effekttoppen.

– Det innebär att det blir en stor möjlighet för varje enskild kund att påverka sin kostnad, säger Peter Jarl, ju mer man sprider ut sin förbrukning och inte kör exempelvis matlagning, tvättmaskin, diskmaskin och laddning av elbil samtidigt desto mer får man ner effekttoppen och får en lägre kostnad.

För Karlskoga Energi & Miljös kunder börjar effektavgifterna gälla från och med 1 augusti, ett datum man valt eftersom det är en period där det är lite lägre förbrukning och man som konsument har tid att vänja sig vid det nya systemet och börja sprida ut sin förbrukning innan vintern kommer.

– Det här är ingen prishöjning utan en strukturförändring, understryker Peter Jarl. Fortsätter man sin förbrukning exakt som i dag kommer vissa få högre kostnader, men är man lite framsynt kan man till och med betala mindre än vad man gör i dag.

Om du sprider ut din förbrukning sänks din effekttopp, och du får en lägre effektavgift (Illustration: Karlskoga Energi & Miljö)

Text: Nicklas Remmegård