Här, en bit väster om riksväg 26, ligger marken som planeras för försäljning.

Omtag för konceptfabrik för landbaserad fiskproduktion

Storfors kommun gör nu ett omtag när det gäller den planerade konceptfabriken avsedd för landbaserad fiskproduktion.

Efter länsrättens dom har en värdering av marken gjorts och det föreligger nu ett nytt förslag till ett extra kommunstyrelsesammanträde.

– Vi har anpassat oss efter länsrättens synpunkter och gör ett nytt försök. Samtidigt är vi glada över att det fortfarande finns ett visst intresse från entreprenören, säger kommunalråd Hans Jildesten.

I förslaget till kommunstyrelsen säljer kommunen en mindre del av marken än vad som var tänkt från början, lagom för en av de tre planerade anläggningarna. De 40 000 kvadratmeter som säljs föreslås få priset 200 000 kronor utifrån värderingen.

– Eftersom ingen velat köpa marken på flera år så borde marknadspriset egentligen vara väldigt lågt, men vi väljer ändå denna väg för att inte tappa fart i den här etableringen, säger Hans Jildesten.

Förutom att direktanvisa den aktuella tomten till Arctic Sustainability Group AB, kommer i ett nästa steg ett mer detaljerat marköverlåtelseavtal tecknas för att säkerställa att alla förutsättningar kring etableringen, såsom infrastruktur med mera hanteras på ett för kommunen kostnadsneutralt sätt.

Även det tidigare förslaget skulle ha inneburit kostnadsneutralitet för kommunen, men med en lång återbetalningstid. Det nya är nu att företaget mycket snabbt ersätter kommunen för de kostnader som uppstår för infrastruktur som anläggande av vattenledningar på kommunal mark.

– Vi hoppas nu att vi kan hitta en samstämmighet i den här frågan och att etableringen verkligen kommer till stånd. Det handlar om mellan 30 och 100 jobb till Storfors på sikt, vilket skulle gynna oss oerhört mycket, säger Hans Jildesten.

Det extra kommunstyrelsesammanträdet kommer att hållas fredag den 1 april. Det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige den 13 april.

Text: Eva Wiklund