Tre båtar från Värmland k-märks

Aldrig tidigare har så många yrkesfartyg och fritidsbåtar k-märkts av Sjöhistoriska museet – totalt är det två yrkesfartyg och 23 fritidsbåtar.

Bland dem som nu k-märks finns Freja av Fryken som under uppmärksammade former bärgades i Fryken 1994 efter att ha sjunkit på 1800-talet, samt två båtar som byggdes i Kristinehamn i början av 1900-talet.
De k-märkta fartygen och fritidsbåtarna ingår nu i den exklusiva skaran historiska skepp och båtar som anses viktiga för det maritima kulturarvet. Sammanlagt är 131 fartyg och 118 fritidsbåtar k-märkta, över hela Sverige.

Freja af Fryken / SHIJ
Byggd: 1868 på Motala Verkstad och ligger numera vid Fryksta utanför Kil. Fartyget byggdes vid Motala Verkstad 1868 som Kalmarsund nr 3. Beställare var Ångfartygsbolaget Kalmarsund. Under 20 år trafikerade fartyget sträckan Kalmar – Färjestaden. Därefter såldes hon 1888 till Fryksta i Värmland, namnändrades till Freja och sattes i trafik på Frykensjöarna. Freja transporterade både styckegods och passagerare. År 1896 förliste Freja vid Bössviken på resa från Fryksta till Torsby. Av de 17 ombord räddades endast sex personer.
Många försök gjordes under årens lopp att hitta fartyget men först 1976 lyckades man lokalisera vraket på 52 meters djup och 220 meter från land. 1993 bildades Ångbåtsföreningen Freja, vars syfte var att bärga och restaurera ångaren. Freja bärgades året därpå efter 98 år på Frykens botten. Efter en omfattande renovering och återuppbyggnad sattes hon i trafik 1997. Freja har använts för beställningstrafik och charter på Fryken men är numera i behov av en omfattande renovering.

Carla III
Salongsmotorbåten Carla III tillhör den första generationen exklusiva fritidsbåtar. Hon är ritad av CG Pettersson och byggdes i mahogny 1917 på Bröderna Larssons varv i Kristinehamn. Längden är 20 meter och bredden 3,6 meter. När Carla III sjösattes var hon både störst och modernast i sitt slag. Den göteborgske direktörens eleganta fritidsbåt kom senare att nyttjas som taxibåt under en tjugoårsperiod vid Donsö på Västkusten. Genom åren har vissa ändringar genomförts  men båten har bibehållit sin karaktär. Även om en omfattande renovering gjordes för drygt 20 år sedan, har medvetenheten i teknik och material gjorts på ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena bibehållits.
Enligt ritningen var originalmotorn av märket Buffalo. Efter 1-2 år byttes den mot en Sterling på 75 hk och 1937 monterades en Hall-Scott på 125 hk in. Båten har idag en Scania DSI II  på 230 hk.
Riggen består av två master för stödsegel och ägare är idag Bo Ljungberg i Spånga.

Minsann
Tillsammans med Carla III tillhör motorkryssaren Minsann den första generationens exklusiva fritidsbåtar. Även den är byggd efter C G Petterssons ritningar på Bröderna Larssons varv i Kristinehamn 1916. Genom åren har reparationer och underhåll utförts på ett teknik- och materialtroget sätt och en del förändringar gjorts, t ex tillkom sannolikt den nuvarande styrhytten på 1950-talet. Dessa moderniseringar kan ses som en del i båtens långa historia. Tack vare den kompletta ägarlängden kan båten följas från de första åren i Surte norr om Göteborg tills den kom till Östersjön och Stockholms omgivningar.
Båten fick från början en Albinmotor på 40 hk som 1936 byttes mot en Penta Hesselman och 1964 en Scania på 1++ hk. Sedan 1995 sitter en Scania DSI 9M på 235 i båten.
Tidigare namn på båten var Anitra och Stina. Minsann finns idag i Bromma i Stockholm och ägs av Carl-Johan Scharp.

av Björn Hallin

Leave a Reply