Världens mest sålda bilmodell fyller 50 år

Toyota Corolla, världens mest sålda bilmodell, fyller 50 år. Med sammanlagt 44 miljoner sålda bilar är Toyota Corolla sedan länge världens mest sålda bilmodell. Nu har den funnits i 50 år och fortfarande säljs närmare 3 700 Toyota Corolla varje dag.

Med sammanlagt 44 miljoner sålda bilar är Toyota Corolla sedan länge världens mest sålda bilmodell. Nu har den funnits i 50 år och fortfarande säljs närmare 3 700 Toyota Corolla varje dag.

Än idag, elva generationer efter premiären, är Toyota Corolla en stark representant för ett modernt kvalitetstänkande, där kvalitet, design, köregenskaper och innovativa tekniska lösningar har utveck-lats i nära kontakt med användarna och deras önskemål, synpunkter och behov.
Den första modellen av Toyota Corolla, som började säljas i Japan 1966, hade två olika karosser: En sedan med två eller fyra dörrar samt en tvådörrars kombi. Den var tänkt som en kvalitetsbil för en bred allmänhet, men fick utrustning och funktioner som tidigare bara hade funnits hos mer exklusiva bilmodeller. Växelspaken var t ex golvmonterad, vilket var ovanligt på den tiden. Framsätena var skålade och även i övrigt var inredningen utformad för hög säkerhet och bekvämlighet.
Succén kom snabbt. Inom tre år var den första generationen Corolla den mest sålda bilen i Japan, och framgången spred sig snabbt till andra länder runt om i världen.
Traditionen och framgången har nu följt Corolla under 50 år. Mycket har förändrats, men 2016 års bil har ändå tydligt ärvt mycket det som har kännetecknat Corollas långa utveckling av teknik, körglädje, komfort och säkerhetstänkande.
Toyota Corolla tillverkas idag i 16 olika fabriker över hela världen. Årsproduktionen har under många år legat över en miljon fordon per år. Varje dag säljs närmare 3 700 Toyota Corolla i 150 länder.
I Sverige har Corolla sedan flera år tillbaka ersatts av Auris, som nu den bäst säljande Toyota-modellen på den svenska bilmarknaden.

 Elva generationer Corolla genom femtio år:

toyota-corolla-1966

1:a generationen (1966-1970)
Corolla föds år 1966. Toyotas ambition är att skapa en bil som är sportig i både utseende och känsla, och fylld med nytänkande tekniska lösningar. Modellen tillverkas som en två- eller fyradörrars sedan samt en tvådörrars kombi.

1974

2:a generationen (1970-1974)
1970, när den miljonte Corollan lämnar fabriken, utvecklas en ny modell som bygger vidare på de ursprungliga egenskaperna. Exteriören förändras samtidigt som bilen till exempel får en ny bakfjädring och bättre komfort. 1972 utökas modellprogrammet med en coupémodell.

corolla-generation-4-1979

3:e generationen (1974-1979)
Den tredje generationen kännetecknas av en utveckling av både motor och avgassystem, en ny katalysatorteknik och en exteriör som har tagits fram med hjälp av vindtunnel.

4:e generationen (1979-1983)
När den fjärde generationen Corolla presenteras 1979 har aerodynamiken utvecklats ytterligare. Motorprogrammet kompletteras med en 1,8 liters dieselmotor.

5:e generationen (1983-1987)
Nu kommer datorn in som ett fullt stöd i utvecklingen av bilden. Samtidigt introduceras även framhjulsdrift.

6:e generationen (1987-1991)
Kvalitetsutvecklingen fortsätter, med 2 000 förbättringar som bland annat innebär minskade bullernivåer och en ny mjukare utformning av instrumentbrädan.

7:e generationen (1991-1995)
Den sjunde generationen Corolla kännetecknas av tre huvudteman: Design, körprestanda och säkerhet.

8:e generationen (1995-2000)
Nu står miljön i fokus igen, samtidigt som bilen ska vara ekonomisk att äga och underhålla.

corolla-gneration-10-2006

9:e generationen (2000-2006)
Vid sekelskiftet utvecklas Corollas exteriör i Europa, med målet att skapa en ny bil för det nya seklet. Även nu karaktäriseras modellen av tillförlitlighet, användarvänlighet och god totalekonomi.

10:e generationen (2006-2013)
I samband med Toyota Corollas 40-årsjubileum lanseras en ny generation med en ny design. Bilen utvecklas för att tilltala köpare i Europa och Nordamerika, både när det gällde prestanda, användarvänlighet och utrymme.

11:e generationen (från 2013)
Corolla är nu den mest sålda bilmodellen i världen, med ny exteriör och utformning, samtidigt som teknikutveckling och inte minst säkerheten står i fokus.

Leave a Reply