Positiv utveckling på Gelleråsen

Så här års brukar vi alltid presentera vad som händer på Karlskoga Motorstadion. Mike Luff  och hans stab kan nu avslöja de olika arrangemangen. Man fortsätter succen med fri entre på alla tävlingar förutom Velodromloppet som har en annan arrangör. 

Hela anläggningen utvecklas kontinuerligt och i år planeras en asfaltering av hela banan under hösten. Den så kallade depåkurvan har byggts om och kommer att vara klar vid midsommar. Redan nu i februari är hyrtiderna på banan bokade till cirka 90% vilket är imponerande, säger Mike Luff.annonser mm 2016

Leave a Reply