Goda råd behöver inte vara dyra

Elitseriespelare i innebandy, byggnadsingenjör och takläggare – det är några av punkterna  i Per Forsmans CV

Den 21 september förra året tillträdde han som kontorschef på Handelsbankens kontor i Karlskoga. Då hade han arbetat sedan 2002 inom banken.

Karriären började han dock som byggnadsingenjör. 1993 arbetade han ett par år som lärare och takläggare innan han började läsa ekonomi. Efter avlagd examen kom han in i Handelsbanken genom en tjänst på bankens kontor i Lindesberg. Där stannade han i tre år innan han flyttade till bankkontoret på Stora Torget i Örebro där han stannade i cirka sex år. 2010 började han en tjänst som vice kontorschef på bankens kontor i Kristinehamn och hann med ett halvår i Stockholm där han arbetade med corporate finance innan han erbjöds tjänsten i Karlskoga.
Per är uppväxt i Vintrosa där han fortfarande bor. Fritiden ägnar han gärna åt innebandy. Per spelade tidigare på elitnivå i flera säsonger med KFUM Örebro men har nu trappat ner på spelandet hemma i Vintrosa IS. Per är också en intresserad jägare och tillbringar gärna fritiden i skogen. Så sent som för ett par veckor sedan överraskade han familjen med att komma hem med två vildsvin.

Per Forsman

Per Forsman ger goda råd:

I dagsläget är den så kallade marknaden orolig. Börsen går ner i Kina och Ryssland tappar miljarder, England ska folkomrösta om medlemskapet i EU och oljepriset är på rekordlåg nivå.
Hur ska man då som privatperson agera? Stoppa pengarna i madrassen, satsa på aktier eller en trygg fond?

Har man lite pengar och funderar på vad man ska göra med dem, då kan ett besök på banken vara motiverat.
– Frågan är vad pengarna ska användas till, säger Per Forsman, kontorschef på Handelsbanken i Karlskoga. Ska de vara nära till hands som en buffert? Frysen kanske går sönder eller bilen kräver en större reparation. Eller ska de sparas på längre sikt? Då kan man väva in en lite högre risk i sparandet för att öka möjligheten till avkastning. På kort sikt kan det vara osäkert men över tiden brukar det löna sig.
Ska pengarna sparas för att ha som en buffert är ett vanligt sparkonto eller räntefond den kanske bästa lösningen. Det kan vara svårt att få in rutinen att spara en summa varje månad men ett tips är att sätta av en summa när lönen kommer. Det går att göra en automatisk överföring från lönekontot. Det är viktigt att den är en rimlig summa. När pengarna växt, kanske till två månadslöner kan det vara lämpligt att diskutera en omplacering på delar av beloppet.

Så plötsligt en dag händer det. En större summa pengar trillar in. En liten lottovinst eller ett mindre arv som kan sparas på längre sikt. Pengar som kan användas till ett hus, en ny bil eller någon annan investering som kräver ett större kapital.
Då kan det bli aktuellt med en aktiefond eller någon annan form av långsiktigt sparande. Aktier har en benägenhet att både öka och minska i värde men historiskt sett har utvecklingen varit positiv.

Hur ska man då bära sig åt för att känna sig trygg och få goda råd?
Förr i tiden gick kunderna till banken för att betala räkningar, växla pengar och kanske ta ett lån till bilen. Idag har det här förändrats. Allt fler betalar räkningarna över internetbanken eller telefonen. Kontanterna tas ut i en bankomat och besöken på bankkontoret blir allt mer sporadiska i takt med att den tekniska utvecklingen går allt snabbare. Många bankkunder har snabbt anammat den nya tekniken medan andra känner obehag och gärna vill ha hjälp. Den här utvecklingen gör att bankerna mer och mer blir rådgivare i olika ekonomiska frågor.
– Vi måste söka upp kunderna oftare idag och den utvecklingen ökar i framtiden. Förutom alla nya digitala mötesplatser får vi satsa på olika kundträffar och delta mer på olika arrangemang ute i samhället, säger Per.
De olika bankerna har reagerat olika på teknikutvecklingen. Många bankkontor på mindre orter läggs ner och antalet anställda minskar
– Det har blivit allt viktigare för oss att ge en god service åt våra kunder och hjälpa till med olika ekonomiska frågor, säger Per Forsman. Inom Handelsbanken har vi idag lika många kontor som tidigare, vi har bra öppettider och vi satsar på att hjälpa våra kunder. Det är det personliga mötet och att vi har en lokal närvaro som är vår styrka.
Det är inte bara olika sparformer som banken kan hjälpa till med. Det man eftersträvar är att ge en helhetslösning på kundens ekonomi. Allt från lån och sparande till försäkringar och allt annat som hör till.
– Vi hjälper till att se över kundens ekonomi i stort. Klarar man av en räntehöjning till 5-6 procent? Vi ser också över ett eventuellt pensionssparande., fortsätter Per.
Just pensionssparandet är ofta en del av privatekonomin som av många uppfattas som krånglig. De som är unga tycker pensionen ligger för långt bort och de som börjat spara till äldre dagar kanske inte valt rätt sparform. Att spara på 30-40 års sikt kan vara vanskligt. Ett vettigt alternativ istället för traditionella pensionsförsäkringar är att man sätter av sina skattade kronor i investeringssparkonton eller i en kapitalförsäkring.
– Vi hjälper också gärna till och ger råd om hur man sparar i till exempel en aktiefond. Den som är aktiv själv och har lite kunskaper om aktiemarknaden kanske klarar av själv att sköta sparandet men de som är mindre aktiva kanske behöver råd hur de ska placera pengarna. Det kan vara att spara i en bredare fond och fördela pengarna mer i fonder som är mer aktivt förvaltade. Det är viktigt att veta vad man vill med sina pengar. Idag känns det lite oroligt och marknaden reagerar starkt på vad som händer och då kan vi hjälpa till med ett ekonomiskt upplägg som passar kunden, säger Per.
Den som sitter med ett hus och har lån funderar nog i dagens ränteläge över om lånen ska vara rörliga eller bundna.
– Vi brukar ge rådet att ha en del av lånen bundna och en del rörliga. Delen som är bunden ska man försöka dela upp så att de löper ut stegvis. På så sätt fördelas riskerna om det blir en ränteuppgång. I ett lågränteläge är det också klokt att amortera för att få ner skulden och samtidigt vänja sig vid en högre månadskostnad, avslutar Per.

av Björn Hallin

Leave a Reply