– Ett testamente är att visa omtanke

I pandemitider är det många som tagit det säkra före det osäkra för att försäkra sig om att allt är i ordning om det värsta skulle inträffa.

–  Folk ser om sitt hus, säger Katarina Nordin på Nordins Juristbyrå. Pandemin har varit en tankeställare för alla. Man vet aldrig vem som drabbas och man har insett att det kan gå fort. Då vill man ha sina papper i ordning.

Sedan pandemin drog in har hon fått skriva många testamenten och framtidsfullmakter, faktiskt mer av det senare. En framtidsfullmakt är enkelt uttryckt ett sätt att själv utse sin egen gode man. Att på förhand bestämma vem som ska hjälpa dig om situationen blir sådan att du inte själv kan ansvara för din ekonomi.

Katarina Nordin menar att ett testamente är ett sätt att visa omtanke om sina anhöriga. I det ingår inte bara att upprätta testamentet utan också att vara medveten om att ett testamente är en färskvara, när livet förändras behöver även testamentet ses över. Livet är en kurvig skogsväg. Vi vet inte vad som väntar bakom nästa krök, och vad händer om testamentet är felaktigt eller inte finns? Det är viktigt att tänka på att de dokument du upprättar gäller och är uppdaterade. När inte pappren är i ordning ökar risken för bråk och konflikter. Det är det Katarina kallar för att visa omtanke om anhöriga.

Katarina Nordin

– Tänk efter, säger hon, har jag något som behöver upprättas? Alla kanske inte behöver upprätta ett testamente, men alla behöver tänka igenom om de behöver upprätta ett testamente.

Utöver testamenten och framtidsfullmakter arbetar Nordins Juristbyrå brett med familjerätt, från vaggan till graven och därefter, som Katarina beskriver det. Fastställande av faderskap, äktenskapsförord, gåvobrev, bodelningar, men även vårdnadsärenden och dödsfallsjuridik för att nämna några exempel.

På annan plats i tidningen svarar Katarina Nordin varje månad på dina frågor om familjerätt.

Text: Nicklas Remmegård