Utökat RUT-avdrag och ny skattereduktion för grön teknik

Vid årsskiftet utökades det omdebatterade så kallade rutavdraget för hushållsnära tjänster. Taket på avdraget, som tidigare varit 50 000 kronor, höjs nu till 75 000 kronor per person och år. Viktigt att notera är att rut- och rotavdrag räknas ihop och att även det sammanlagda taket för dessa är 75 000 kronor.

När rutavdraget nu höjs kvarstår däremot rot på max 50 000 per år. Du kan alltså sammanlagt få som mest 75 000 i kombinerat rut- och rotavdrag, men av dessa får som mest 50 000 utgöras av rotavdrag medan rutavdrag å sin sida går att göra för hela beloppet om så önskas.

Utöver det höjda taket tillkommer även ett antal tjänster som ger rätt till rutavdrag. De tjänster som tillkommer är enligt vad som anges av skatteverket följande:

  • Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
  • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår dock inte.
  • Transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, och dels till och från magasinering.
  • Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter.

Vid sidan av rut och rot tillkommer en skattereduktion för installation av grön teknik. Den fungerar på ett liknande sätt som de redan bekanta rut- och rotavdragen och omfattar 15% av kostnaden för installation av nätanslutet solcellssystem, 50% av kostnaden för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi samt 50% av kostnaden för installation av laddningspunkt till elfordon. Notera att skattereduktionen gäller kostnaden för både arbete och material, till skillnad från rut och rot där avdraget enbart rör arbetskostnaden.

Text: Nicklas Remmegård