Sverige kan bli föregångsland för framtidens energiförsörjning

Sverige har goda möjligheter att ställa om till 100 procent förnybar energi inom 25 år. Men vi måste vara beredda att satsa ännu mer för att ta ledningen i en utveckling som är nödvändig för att lösa klimatfrågan.

Det hävdar Göran Sidén, universitetslektor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad, som i sin bok ”Förnybar energi” beskriver förutsättningarna för framtidens energiförsörjning i Sverige.
Sverige har som mål att minska utsläppen med 40 procent till år 2020, jämfört med år 1990. År 2012 hade utsläppen minskat med 20 procent, vilket innebär att vi är på god väg mot målet, men trots detta ligger Sverige något över den genomsnittliga utsläppsnivån i världen.

Hittills har den största drivkraften för att ställa om till förnybara energikällor varit att de ger små utsläpp av klimatgaser. Men Göran Sidén visar i sin bok att förnybara energikällor också blivit ekonomiskt konkurrenskraftiga genom att åtgärderna visat sig lönsamma på sikt.
– En genomgripande omställning av energisystemet är inte längre ett tekniskt eller ekonomiskt problem. Den går att genomföra med befintlig teknik och god ekonomi, framhåller Göran Sidén.

I boken beskriver han hur Sverige skulle kunna göra en omställning till en ny energibalans, motsvarande 80 procent förnybar energi år 2030. I den nya balansen skulle biobränslen motsvara nära hälften av vår energiförbrukning, bland annat genom att använda allt mer energi från skogen och lantbruket till transporter.
– Det ligger gott och väl inom prognosen för vad som kan utvinnas, under förutsättning att trenden med minskad energiförbrukning fortsätter. Det skulle vara en bra utgångspunkt för att uppnå 100 procent förnybar energi kring år 2040 i Sverige. Som jag ser det är framtiden för förnybar energi fortsatt ljus!

Leave a Reply