Kvinnor irriterar sig på fortkörare – män på de som kör långsamt

Manliga bilister blir frustrerade av andra som kör långsamt – kvinnor av de som kör fort. Men allra mest irriterande i trafiken är folk som inte blinkar. Det visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If.

​Alla som brukar köra bil vet hur lätt andra förare kan få ens frustration att stiga bakom ratten. Men irritationsmomenten är inte alltid samma för män och kvinnor, visar en undersökning som försäkringsbolaget If gjort bland 3 620 bilförare.
Mer än var femte kvinna irriterade sig på att andra bilister kört för fort – ett problem som inte alls gör lika många män ilskna. Däremot irriterade sig 26 procent av männen på det motsatta problemet – att folk kör för sakta.
– Det är intressant att det finns en så pass tydlig skillnad mellan könen i just den här frågan. Fler män verkar acceptera att andra bilister kör fort, medan samma beteende irriterar många kvinnor, säger Dan Falconer, motorexpert på If.
Men det allra största irritationsmomentet för svenska bilister är när andra inte blinkar innan de svänger. Sex av tio förare säger att det är det de retar sig mest på. Och denna grupp blir större – för tre år sedan var det hälften som tyckte att blinkersmarodörerna var värst.
– Ingen gillar att bli överraskad i trafiken – att plötsligt sakta in utan att ha blinkat före är ett säkert sätt att reta upp andra bilister, säger Dan Falconer.
Näst mest irriterande på de svenska vägarna är förare som håller på med sina mobiltelefoner medan de kör, sedan kommer fotgängare som går ut på övergångsställen utan att se sig för.

Irritationsmoment                              Totalt         Kvinnor          Män

Bilister som inte använder blinkers när de svänger      59   60   59
Bilister som håller på med mobilen när de kör      39   39   38
Gående som inte ser sig för på övergångsställen      34   35   33
Cyklister som kör fort utan att se sig för      29   34   25
Cyklister på vägen när det finns cykelbana       23   21   24
Bilister som kör för långsamt      23   19   26
Cyklister som kör mot rött      19  15   23
Bilister som kör för fort      18   22   14

Leave a Reply