Bilen får Sverige att rulla

 Vi kanske alla borde ställa oss frågan: hur viktig är egentligen fordonsindustrin för Sverige? Den är betydligt viktigare än vad många av oss tror. Förra året tillverkades 158 000 personbilar och varje sysselsatt inom fordonsindustrin genererade ytterligare 1,6 arbetstillfällen inom andra branscher. Att fordonsindustrin är en viktig faktor är inte svårt att förstå och vi har detaljstuderat siffrorna.

Fordonsindustrin är Sveriges näst största exportnäring och motsvarar elva procent av den totala varuexporten med sina 125 miljarder. Fordonstillverkarna med underleverantörer genererar totalt 120 000 arbetstillfällen och drar man det hela ett snäpp längre och kikar på diverse kringnäringar blir det så mycket som 190 000 jobb.

 Swe 2 Swe 3

 

Vilken soppa
Mer än åtta av tio svenskar har tillgång till bil i hushållet, vilket inte är så konstigt för i början av året fanns det över 4,5 miljoner personbilar i trafik. Av dessa var hela 70 procent bensinare samtidigt som antalet dieslar fortsätter att öka och är nu uppe i 24 procent. Bor man på vischan är det lika viktigt med bil som körkort. Trots detta så är det bara en tredjedel av alla 18-åringar som har körkort, men under de senaste åren har man sett en viss uppgång och mycket beror på att det allt oftare är ett krav för att kunna få jobb. Detta visar sig inte minst på att antalet arbetslösa utan körkort är dubbelt så många. Det sägs som bekant att utan bilen stannar Sverige och det är dagens sanning. För hur ska personer som bor på mindre orter kunna förflytta sig om kollektivtrafiken är obefintlig? Ett bensinpris som har ett skattepåslag på 125 procent gynnar ingen – förutom staten. Visste du att bilismen drar in så mycket som 90 miljarder i olika skatteintäkter och att så lite som 20 miljarder går tillbaka till väginvesteringar?

Swe 4 Swe 5

Stort behov
I Sverige så kör vi bil, vi kör ofta och vi kör långt. Vi använder bilen för att ta oss till jobbet och för att åka på semester, men kanske allra viktigast är den för att få vardagen att fungera. Att många dessutom saknar ett alternativ till bilen, inte minst utanför de största städerna, gör den ovärderlig. Ändå har vi en av de äldsta bilparkerna i Europa då fyra av tio bilar som rullar på våra vägar är över tio år. En föryngring skulle inte enbart innebära ökad trafiksäkerhet utan även bättre miljöpåverkan. Risken att få en skada som leder till döden är så mycket som 90 procent lägre i dagens bilmodeller jämfört med en bil från åttiotalet. Under förra året ökade bilbeståndet med 48 000 bilar och kvinnornas bilägande ökade mer än männens trots att de fortfarande dominerar med sina 2,3 miljoner bilar jämfört med kvinnornas 1,2. Statistiken talar sitt tydliga språk – utan bilen stannar Sverige.

Av Jenny Nilsson / © CNP AB 

Leave a Reply