Testa bandvagn hos FAK

Har du någonsin funderat på hur det känns att ta sig fram med bandvagn? Under Motorsportveckan kan du stilla din nyfikenhet när Thomas Vistensjö och hans kollegor i Frivilliga Automobilkåren, FAK, finns på plats.

FAK är Sveriges näst äldsta civilförsvarsorganisation och startades i samband med första världskriget redan 1914. Då var uppgiften att utbilda fordonsförare åt försvarsmakten när hästar byttes mot fordon. Idag ligger fokus på att hjälpa räddningstjänst och andra organisationer med logistik och transporter under kriser av olika slag.

– Vi körde linjemontörer efter stormen Gudrun, hjälpte till vid skogsbranden i Västmanland 2014 och när Jordbruksverket skulle avliva två miljoner kycklingar vid fågelinfluensan, säger Thomas.

Att stötta samhället vid storm, översvämningar och bränder gör man både med hjälp av transporter, men också genom att sätta upp tält och mobila kök för att hjälpa till med logistiken.

– Vi ser till att saker fungerar och har också sambandsmöjligheter, säger han.

Organisationen, som ofta samverkar med Civilförsvarsförbundet, ser gärna fler medlemmar. Under Motorsportsveckan kan den som är intresserad få höra mer om alla utbildningsmöjligheter, övningar och olika uppdrag.

Dessutom bjuder man som sagt på en åktur i framhytten på en bandvagn. 4-5 personer får plats vid varje tur, men egentligen kan bandvagnen hysa upp till 16 personer om man använder bakvagnen.

– Men vi vill ha uppsikt över alla passagerare, därför får de sitta fram. Det är tredje året vi är med och det brukar vara väldigt uppskattat, säger Thomas.