Juristen svarar i maj-juni 2023

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag har just skilt mig och vi håller nu på med bodelningen. Vi är överens om det mesta men det vi inte kan komma överens om är vår vin- och whiskykällare. Vi vill båda behålla alltihop för om vi delar den förlorar den i värde som en enhet. Måste vi begära en bodelningsförrättare för att färdig ställa bodelningen?

Svar; Så bra att ni kan komma överens om det mesta. 
Huvudregeln vid bodelning är att var och en behåller sin egendom. Detta innebär när det kommer till vin- och whiskykällaren att ni ska dela flaskorna utifrån vem som köpt in dem. Utifrån vad du anger kring värdet låter dock inte det som någon bra fördelning om ni båda köpt in flaskorna. Mitt råd är att ni försöker dela flaskorna utifrån typ av viner och whiskysorter eller att en tar allt vin och den andre tar all whisky eller om ni kan dela på något annat sätt så värdeminskningen minimeras. Om ni trots allt inte kan komma överens är den sista utvägen att ni säljer alltihop och delar på de medel flaskorna inbringar. Jag kan i den här frågan inte se att en bodelningsförrättare kan vara till större hjälp, den skulle troligen dela på flaskorna utifrån vem som köpt vilken flaska. Däremot kan det vara bra att begära en bodelningsförrättare om ni inte alls kommer överens om hur ni skall gå vidare, just för att komma till ett avslut.

Fråga; Vad händer med arvet efter mig om min son avlider? Jag lever ensam med min nioårige son, utan någon kontakt med hans pappa.

Svar; För det fall din son avlider efter dig är det i första hand hans bröstarvingar, barn och barnbarn osv., som ärver honom. Om han avlider utan att efterlämna några bröstarvingar är det hans pappa som ärver honom. Detta under förutsättning att han alltjämt är i livet. Om även hans pappa avlidit är det eventuella syskon som ärver honom. Finns det inga föräldrar eller syskon tittar man om det finns några mostrar, morbröder, fastrar eller farbröder kvar i livet. Om så är fallet är dessa arvingar men om det inte heller finns några sådana kvar så är det slutligen Allmänna arvsfonden som blir arvtagare.

Det jag antar du framförallt tänker på är att du inte vill att din sons pappa skall ärva din kvarlåtenskap. För att begränsa denna risk är det möjligt att du i ett testamente anger att för det fall du och din son avlider till följd av samma incident skall din kvarlåtenskap tillfalla, och så anger du den som du vill skall erhålla arvet efter dig.

Det går att skriva in i ett testamente vem arvet efter dig skall tillfalla för det fall din son vid sin bortgång inte efterlämnar några bröstarvingar men det är svårt att se till att detta verkligen följs i förlängningen. Din sons dödsfall måste bevakas av den slutlige arvtagaren och det kan bli problematiskt att fastställa andelen av din sons tillgångar som utgör arvet efter dig den dag han avlider. Av dessa anledningar rekommenderar jag att du inte uttrycker dig på det sättet. Då är det bättre att du för en diskussion med din son, den dag han är tillräckligt stor för att förstå detta, att du vill att han tänker till om vem som skall ärva honom och att han kanske skall upprätta ett testamente i sin tur. 

Du är välkommen att höra av dig om du vill ha rådgivning och hjälp med att upprätta ett testamente.

Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten
i framförallt Karlskoga och Degerfors.