Juristen svarar i december 2023

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag skulle vilja att mina barnbarn får hela arvet efter mig, är det möjligt?

Svar; Ja, du kan förordna i ett testamente att du vill att hela arvet skall tillfalla barnbarnen men det förutsätter att din ev. maka/make och barn godkänner det.

Om du är gift skall det vid ditt dödsfall göras en bodelning för att fastställa hur stort ditt arv är. Barn har alltid rätt till sina laglotter. Upprättar du ett testamente som förordnar att hela arvet tillfaller barnbarnen måste barnen begära jämkning av testamentet för att erhålla sina laglotter. Om de däremot godkänner testamentet tillfaller hela arvet barnbarnen, i andelar utifrån vad som stipuleras.

Är något eller några av barnbarnen minderåriga är det viktigt att överväga om de verkligen skall erhålla en andel av arvet. Att erhålla en andel av arvet innebär att barnbarnen blir dödsbodelägare och skall vara delaktiga i förvaltningen av dödsboet. Ett minderårigt barn behöver då företrädas av någon myndig person för att kunna delta i förvaltningen eller lämna fullmakt för denna. Ett minderårigt barn kan företrädas av sina föräldrar men i ditt fall är en av föräldrarna densamma som ditt barn och det blir involverat i dödsboet då det skall ta ställning till testamentet. Detta utesluter föräldern/ditt barn från att företräda barnbarnet på grund av jäv och den andre föräldern kan också bli jävig genom sin relation till ditt barn. Detta innebär att det under tiden dödsboet avvecklas och arvet fördelas så måste det förordnas om en god man för ett minderårigt barn. När arvskiftet är verkställt kan föräldrarna ta över förvaltningen av arvet för barnet.
Ett alternativ till att förordna att ett minderårigt barn får en andel av arvet är att ange att det skall erhålla en bestämd summa pengar eller egendom. I det fallet blir inte barnet dödsbodelägare och behöver inte få en god man utan arvet utges direkt till barnet när medlen eller egendomen är tillgänglig efter att testamentet är godkänt och bouppteckningen registrerats.

Du är välkommen att återkomma om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente som utgår från din situation.

Fråga; Jag tänker ge mina barn större penningsummor i julklapp, måste vi skriva gåvobrev?

Svar; Kort svar, nej ni måste inte skriva gåvobrev. Men det kan vara bra att göra det av några olika anledningar. 
Om du vill att gåvorna skall vara enskild egendom, alltså bara dina barns om de skulle komma att genomgå en skilsmässa, måste det finnas gåvobrev som förordnar att gåvan är enskild egendom. Om det är så att du ger olika stora penninggåvor är det också bra att skriva gåvobrev för då finns bevis på vad vart och ett av barnen fått. I det fallet kan det vara bra att också förordna om att gåvorna utgör förskott på arv så hänsyn tas till de olika beloppen i samband med att arvet efter dig skall fördelas så småningom. Om du ger barnen lika stora belopp har det ingen betydelse om gåvobreven förordnar om förskott på arv eller inte. En ytterligare bra anledning till att upprätta gåvobrev är om banken ställer frågor om varifrån och varför barnen får in större summor på sina konton. Banken kan inte kräva gåvobrev men de skadar inte att de finns.

Om du behöver hjälp med att upprätta gåvobrev är du välkommen att höra av dig.  

Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.