Juristen svarar i okt-november 2023

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag har alldeles nyligen förstått att jag inte ärver min make eftersom han hade barn redan när vi träffades. Är det rätt att jag inte får någonting? I så fall, kan vi göra något åt det? 

Svar; Det är korrekt, om ni inte har några gemensamma barn ärver du inte din make eftersom han har barn sedan tidigare, s.k. särkullbarn, men du har vid hans bortgång rätt till bodelning. Detta under förutsättning att ni inte skrivit äktenskapsförord så all egendom är enskild. 

Bodelningen innebär att all egendom, nettovärdet, utöver eventuell enskild egendom – alltså egendom som var och en fått genom gåva eller testamente genom vilka egendomen gjorts till enskild och egendomen eller vad som trätt istället för denna egendom hålls åtskild från övrig egendom eller egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförord – skall delas. Huvudregeln vid bodelningen är att efterlevande makan erhåller hälften av det gemensamma nettovärdet och dödsboet erhåller den andra halvan. Dödsboets andel skall därefter fördelas såsom arv mellan den avlidnes bröstarvingar.

Så nej, du ärver inte din make om ni inte har gemensamma barn, men du har enligt huvudregeln rätt att erhålla hälften av era gemensamma egendomar genom bodelning. 

För att skydda dig går det att upprätta ett testamente så att om din make avlider före dig får hans barn bara sina laglotter och du ärver resten. Efter din bortgång kan sedan din makes barn komma tillbaka och få resten av sina arv. Det går också i testamentet att be barnen att vänta att ta ut sina arv så de får hela arven vid din bortgång.

Du är välkommen att höra av dig för en genomgång om vad som är bäst för er. 

Fråga; När vi träffades, min fru och jag, hade hon i princip inte någonting av värde, hon hade däremot två barn. Jag hade också barn och en relativt exklusiv villa samt en förmögenhet. Under vårt gemensamma liv har jag betalat det mesta vad gäller villan och semesterresor etc. och min fru har på så sätt kunnat spara sina inkomster så hon nu har en slant på banken. Vi har aldrig skrivit något testamente eller så och nu är min fru dement. Finns det något sätt så jag kan se till att mina barn ärver mina tillgångar och min frus barn ärver hennes tillgångar?

Svar; Vid din frus bortgång skall det göras en bodelning. Vid denna kan du åberopa 12 kap 2 par Äktenskapsbalken. Det innebär att du vid bodelningen behåller dina tillgångar. Din frus tillgångar får hennes barn dela på såsom arv efter henne och den dag du avlider får dina barn fördela dina tillgångar.

Att kunna åberopa 12 kap 2 par ÄktB. förutsätter att din fru avlider först och att du vid hennes bortgång är i stånd att åberopa lagrummet personligen. Detta är inte något du kan skriva in i ett testamente eller ge framtidsfullmakt för eftersom det är en personlig rättighet.

Skulle däremot du gå bort först kommer det att förordnas en god man för din fru. Denne får inte begära 12 kap 2 par ÄktB för att se till att din fru får behålla sina tillgångar. Det blir då en hälftendelning, enligt huvudregeln, i den bodelning som skall göras och dina barn får såsom arv dela på din halva av boet.

Om du vill ha ytterligare rådgivning är du välkommen att höra av dig.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.