Juristen svarar i nov-dec 2023

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Mitt ex har hämtat flera saker från vår fastighet utan att vi har gjort någon bodelning. Kan hon göra det eller kan jag polisanmäla henne?

Svar; Inom äktenskapen äger var och en sina egendomar och svarar för sina skulder. Det ni skaffat under äktenskapet kan vara var och ens, beroende på vem som betalat egendomen, eller samägt om ni betalat från gemensamt konto eller ni båda betalat för egendomen.

Dock skall all egendom räknas med vid bodelningen om det inte är frågan om att egendomen är enskild genom gåva, testamente eller äktenskapsförord. Detta är innebörden av att ni har giftorätt eller bodelningsrätt i varandras egendomar.  
Fram till dess bodelning sker råder var och en över sin egendom och den skall vårdas så den inte förlorar i värde. 
Det är egendom som fanns på brytdagen, dagen då ansökan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) registrerades vid tingsrätten, som skall bodelas. Däremot är det värdet när bodelning sker, som skall bodelas. 
Detta innebär att ditt ex har rätt att ta hand om sin egendom och vårda den så den inte minskar i värde till dess bodelnings sker. Vid bodelningen skall i första hand vardera part tilldelas sin egen egendom. 
Det går visst att göra en polisanmälan men polisen hänvisar ofta till att det skall ske en bodelning och att det många frågor går att lösa med denna, så det är oftast inte lönt. 
Om du behöver ett ombud i bodelningen är du välkommen att höra av dig. 

Fråga; När börjar en framtidsfullmakt att gälla?

Svar; Som framtidsfullmaktsgivare är det du som bestämmer när den skall träda i kraft genom att du antingen står fast vid huvudregeln att det är fullmaktshavaren som bestämmer detta eller du anger att det skall vara tingsrätten som beslutar om detta. För att tingsrätten skall kunna fatta ett sådant beslut måste fullmaktshavaren till tingsrätten översända en kopia av framtidsfullmakten och ett läkarintyg, som visar att fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina angelägenheter och detta är ett varaktigt tillstånd. 

Tyvärr kräver vissa banker, framförallt nischbanker på nätet, att det visas att framtids-fullmakten har trätt i kraft med ett läkarintyg. Bankerna har inte något lagstöd för ett sådant krav men tyvärr måste man efterfölja deras krav för att kunna vidta de handlingar man avsett att genomföra.  

Att göra bedömningen att fullmaktsgivaren inte längre själv kan sköta sina angelägenheter kan vara svårt för en lekman men ofta finns det kanske en demensutredning som man kan luta sig mot eller så kan man försöka få till eller vid ett läkarbesök ta upp frågan och på så sätt få ledning i när man skall bestämma att den trätt ikraft. Har fullmaktsgivaren i framtidsfullmakten angivit att fullmaktshavaren har bestämmanderätten får man förstå det som att den litar på fullmaktshavaren att denne tar beslutet vid rätt tidpunkt. 

Som fullmaktshavare är det inte alltid lätt att avgöra när tillståndet inträtt men man kan bara göra sitt bästa utifrån vad som händer med fullmaktsgivaren och att denne litat på att fullmaktshavaren kan ta detta beslut. 

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.