Juristen svarar i april 2023

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag vill att mina barns arv ska vara bara deras, hur gör jag då?

Svar; Jag förstår din fråga som att du vill att det arv dina barn får efter dig skall var endast barnens och att eventuella partner inte skall ha någon rätt till det vid en eventuell separation eller skilsmässa.

Det du kan göra är att i ett testamente ange att det arv dina bröstarvingar får efter dig skall utgöra deras enskilda egendom. Det är då egendomen de får efter dig men också sådan egendom som träder i arvets ställe som är enskild egendom, t. ex om barnen får en fastighet efter dig men de säljer den så är även de pengar de får för fastigheten enskild egendom eller att de får pengar och investerar dem i värdepapper så är värdepapperen enskild egendom. 

Det är dock upp till barnen att se till att arvet blir enskild egendom. För en fastighet kan det anges i fastighetsregistret men så fort det är frågan om kontanta medel, efter försäljning av egendom eller ärvda kontanter, bör de sättas in på ett särskilt konto från vilket man kan följa transaktionerna som görs. För att kunna hävda att en ersättningsegendom är enskild måste man nämligen kunna följa penningströmmen och se att det är just de ärvda medlen som använts till den egendomen. Sätts de kontanta medlen in på ett sparkonto eller lönekonto där det sker många transaktioner, både insättningar och uttag, förlorar de sin karaktär av enskild egendom relativt snart eftersom det inte går att säga vilka pengar som använts till vad.

Är eller blir barnen sambor har en partner aldrig rätt till arvet om det utgörs av kontanta medel eller värdepapper eftersom det inte utgör bodelningsbar samboegendom. Är eller gifter sig barnen ingår ett arv i en bodelning varför det är bra att upprätta ett testamente och däri ange att arvet utgör enskild egendom, så det inte skall ingå i en eventuell bodelning.  

Att i ett testamente ange att arvet skall utgöra enskild egendom är ett uttryck för din önskan och jag anser det också vara en hjälp för arvingen att, gentemot en partner, stå på sig att de ärvda medlen är endast arvingens. Du är välkommen att återkomma om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente.

Fråga; Jag har två döttrar men vill ge en dotter min sommarstuga för det är bara hon som bryr sig om och hjälper mig. Kan jag göra så?

Svar; Ja, du råder själv över din egendom. Dock kan det bli konsekvenser den dagen du avlider. 
Dina barn har rätt till sina laglotter, d v s hälften av vad de skulle få om det inte finns något testamente. Resten av egendomen har du rätt att göra vad du vill med. Det innebär att om du har övrig egendom som överstiger en fjärdedel av nettovärdet av stugan så kan du i testamente ange att din ena dotter skall erhålla hela stugan. Du kan också ge henne stugan före din bortgång genom gåvobrev och i det ange att hon skall erhålla stugan utan att den skall utgöra förskott på arv. Dock kan du efter det inte vistas i stugan på samma sätt som om du fortfarande ägde den utan endast göra besök nu och då. Detta eftersom det finns vissa skyddsregler när det gäller en bröstarvinges laglott. 

Är stugans värde mer än tre fjärdedelar av dina tillgångar kan det bli frågan om att dottern får utge en skifteslikvid till systern i samband med arvskiftet eller vara beredd på att gåvan kan ifrågasättas och eventuellt resultera i att en del av stugans värde måste utges.

Jag tycker det är viktigt att du konsulterar en jurist innan du gör någon förändring av ägandet eftersom det involverar flera rättsregler. Du är välkommen att återkomma om du vill ha rådgivning och se vad som är bästa lösningen för dig.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten
i framförallt Karlskoga och Degerfors.