Juristen svarar i mars 2023

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Vi är sambor och har varit det i nästan 30 år. Vi har två gemensamma barn och min sambo har ett barn sen innan vi träffades. Vad händer när vi dör, får min sambo något efter mig?

Svar; Nej, din sambo ärver inte något efter dig. Däremot skall det ske en bodelning, under förutsättning att ni inte upprättat något samboavtal där ni avtalat bort bodelningen. Genom bodelningen delas samboegendomen, d v s er gemensamt införskaffade permanentbostad och gemensamt införskaffat bohag, i lika delar. Detta oberoende av vem som betalat egendomarna. Hade någon av er den permanentbostad ni bor i vid det första dödsfallet sedan innan ert samboförhållande inleddes, ingår inte den i bodelningen. 

När bodelningen är gjord tillfaller samtliga dina tillgångar dina barn. Vill din sambo i detta läge ta över en gemensam permanentbostad måste sambon överta dödsboets andel, genom köp eller gåva. Era gemensamma barn kan överlåta sitt arv, helt eller delvis, till sambon. Dock innebär det att vid din sambos bortgång delar sambons barn alla tillgångar i tre lika delar. Detta innebär således att din sambos barn får del av din del av den permanentbostad, som dina barn överlåtit till din sambo. Har de överlåtit hela sina arv, delar din sambos alla barn på alla dina tillgångar vid sambons bortgång.

Det går att ändra arvsordningen, dels genom att ni gifter er, dels genom att du upprättar ett testamente. Om ni gifter er och du avlider först ärver din äkta hälft hela din kvarlåtenskap eftersom gemensamma barn måste vänta på sina arv till dess båda föräldrarna avlidit. Genom ett testamente kan du ange att dina barn endast skall erhålla sina laglotter, hälften av vad de skulle fått utan testamentet, och att er permanentbostad skall lottläggas din äkta hälft. 

Om ni gifter er och din partner går bort först kan ett testamente efter partnern leda till att särkullbarnet endast får sin laglott i samband med dödsfallet och resterande arv sedan även du avlidit.

Du/ni är välkomna att återkomma så bokar vi en tid för konsultation och går igenom era möjligheter att skydda varandra, om det är önskemålet.

Fråga; När min make dog för 14 år sedan ärvde jag allt efter honom även att han hade två barn som inte är mina. Barnen gjorde ett arvsavstående och ska få sitt arv när jag avlider. Nu har jag sålt vårt hus och jag skulle vilja ge barnen sina arv, går det och hur gör jag i så fall?

Svar; Ja, du kan erbjuda barnen att de får sina arv nu. De måste inte acceptera ett sådant erbjudande. Utgivandet av arv kan göras genom ett förtida arvskifte eller att det i en handling anges att barnen fått förskott på arv. Det viktiga är att det upprättas en handling över de gjorda transaktionerna och att barnen, om de får hela arven, medger att de inte gör något anspråk på ditt dödsbo den dag du går bort.

Handlingen som upprättas och kvitton på utbetalningarna måste finnas kvar den dag du går bort. Handlingarna måste nämligen skickas med bouppteckningen efter dig till Skatteverket. Handlingarna visar att barnen inte är dödsbodelägare i dödsboet efter dig. 

Återkom gärna om du vill ha hjälp med att upprätta handlingar kring detta och erbjuda barnen sina arv.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten
i framförallt Karlskoga och Degerfors.