Rekordår för vind- och solkraft

Att energifrågor diskuterats och debatterats flitigt under året har knappast undgått någon. Vid årsskiftet släppte Energiföretagen en sammanfattning av elåret 2022 och det finns en del siffror som sticker ut.

Tydligast är att vindkraften och solenergin ökat kraftigt. De har båda slagit sina tidigare rekord, och ökat med 22% (vind) respektive 33% (sol) och stod tillsammans för strax över en femtedel av den samlade elproduktionen i Sverige 2022. Den kraftiga uppgången för dessa energislag innebär att den totala elproduktionen ökat med 1% till strax över 170 Terawattimmar (TWh), trots att både kärnkraften, vattenkraften och den konventionella värmekraften marginellt minskat sin produktion jämfört med föregående år.
Samtidigt som elproduktionen ökat har förbrukningen gått ner med 4%, vilket även gäller den temperaturkorrigerade förbrukningen.
– Skillnader på några procent i total elanvändning är inget ovanligt om man bara ser på ett år till ett annat. Den temperaturkorrigerade användningen brukar däremot inte variera så mycket. En minskning med 4 procent är en större variation än vanligt och kan vara en signal på förändrade användningsmönster säger Nicole Burstein, statistikansvarig hos Energiföretagen Sverige.

Ett annat rekord som slagits gäller elexporten. Vi exporterade 39,5 TWh samtidigt som bara 6,1 TWh importerades vilket innebär att nettoexporten för första gången nådde över 30 TWh och jämfört med året innan ökade med hela 31%. Nettoexporten blev alltså ungefär lika stor som den mängd el vindkraften producerat under året. Siffror som säkert kan höja ett och annat ögonbryn då den allmänna debatten lätt ger intrycket att vi snarare producerar alldeles för lite el och importerar ohemula mängder kontinental kolkraft.

God produktion och lägre förbrukning till trots har elpriserna varit såväl höga som varierande. Som årsgenomsnitt har systempriset varit det högsta någonsin, och ökade med 128% jämfört med 2021.
– Bakgrunden är kriget i Ukraina där ryska begränsningar av naturgasexporten lett till höga elpriser i hela Europa, säger Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker hos Energiföretagen Sverige. En periodvis låg vindkraftsproduktion, ett underskott i den hydrologiska balansen och lägre tillgänglighet i kärnkraften har medfört att elpriserna i Norden och Sverige i större utsträckning ökat med de europeiska priserna.

Text: Nicklas Remmegård
Foto: Unsplash & Shutterstock