Priset på energi det högsta på länge

Att försöka energieffektivisera sitt boende minskar inte bara energianvändningen och gör dig mindre känslig för höga elpriser. Det kan även ge ett skönare inomhusklimat, bättre luftkvalitet, minskat buller utifrån och det bidrar till att du och ditt hus klarar eventuella strömavbrott bättre. Samtidigt gör du en insats för miljön och klimatet, eftersom all energiproduktion påverkar miljön.

Börja med energismarta vanor

Att minska energianvändningen i sitt hus förknippas med renovering och kostnader, men faktum är att det kan vara både enkelt och gratis. Genom att se över dina vanor och beteenden kan du som bor i huset börja göra skillnad redan idag.
Några enkla saker som gör skillnad kan vara att sänka inomhustemperaturen, diska i diskmaskin, tvätta med fylld tvättmaskin, duscha kortare tid, enkla åtgärder som gör skillnad.

Gör en husesyn

För att kunna fatta kloka beslut behöver du få koll på nuläget i just ditt hus. Hur många kilowattimmar går åt hemma hos dig? Hur upplever du inomhusmiljön? Vad har huset för förutsättningar och var finns utvecklingspotentialen?
Kolla ditt elavtal och räkning, elleverantörerna har ofta tjänster som ”mina sidor” där du kan se hur din energianvändning ser ut över dygnet.
Inspektera ditt hus, skick på fönster, dörrar, är vinden välisolerad? 
Uppvärmningssystem, ventilation.

Minska behovet av värme och varmvatten

För att minska dina energikostnader och få ett så effektivt hus som möjligt är det viktigt att först minska husets behov av värme. Det är klokt att göra dessa åtgärder innan du uppgraderar eller byter ut ditt uppvärmningssystem. Då riskerar du inte att få överkapacitet i värmesystemet. Här år några åtgärder som ger en betydande minskning av energianvändningen för de flesta husen.

• Tilläggsisolera och isolera, börja med vinden om det är möjligt, det är kostnadseffektivt.

• Minska användningen av varmvatten, snålspolande munstycken, se till att varmvattenrör är isolerade. Om det finns återvinning av värmen i ventilationen, rengör ventilationskanaler och fläktar, byt filter och underhåll din ventilation så att den fungerar som den ska

• Täta och renovera dina fönster och dörrar för att förhindra kallras, om de är i väldigt dåligt skick så kan det vara motiverat med byte till nya.

När du ska anlita hantverkare så finns det ett bra formulär på konsumentverkets hemsida ”Hantverkarformuläret-17”

Hur mycket en åtgärd kan ge i minskad energianvändning och i minskade energikostnader beror på ditt hus förutsättningar och var i landet du bor. En bra utgångspunkt för att ta reda på husets besparingspotential är titta på åtgärdsförslagen i husets energideklaration.

Starta alltid med att minska behovet av värme och varmvatten.

Kombinera gärna flera olika uppvärmningsalternativ, för att sprida riskerna och så att du blir mindre sårbar för energipriser, nu och i framtiden.

Se till att din nuvarande uppvärmning fungerar så bra som möjligt. Det kan handla om att optimera injusteringen, att rengöra eller byta filter i luftvärmepumpen, att byta cirkulationspumpar och äldre termostater till radiatorer i det vattenburna systemet eller att installera ett styrsystem.

Välj uppvärmning som passar dig och ditt hus. Ta hjälp av din kommunala energi- och klimatrådgivare som kan visa på olika alternativ och vara ett bollplank från start till mål.

Timo Kuru.

Ta in offerter från flera leverantörer, jämför inte bara pris utan även annat.

Ta reda på vilken service och vilket underhåll din nya uppvärmning behöver i framtiden för att fungera bra och om det finns webbsidor, appar eller andra hjälpmedel som gör att du kan följa upp din energianvändning och se att allt fungerar som det ska. 

Timo Kuru

Energi- och klimatrådgivare för Karlskoga
& Degerfors kommuner
.