Stabilare men ännu osäkert läge på elmarknaden i vinter

Vintern närmar sig och med det seglar frågor kring energi och elpriser upp som en viktig fråga för många. Vi vände oss till några av energibolagen i regionen samt de kommunala energirådgivarna för att höra hur de ser på läget inför vintern. Frågorna som ställdes var följande:

1. Hur ser du på läget på el- och energimarknaden inför vintern?

2. Vad tror du om elpriserna?

3. Som kund/konsument, har du några råd kring hur man bör tänka kring fast eller rörligt elavtal eller hur man kan sänka sina kostnader?

Timo Kuru, Energirådgivare i Karlskoga och Degerfors

1. Som det ser ut just nu verkar det ganska lovande, 

vattenmagasinen är välfyllda och priserna på en okej nivå. Sedan vet man aldrig utan det beror på många olika faktorer vädret, omvärldsläget och om kärnkraften producerar som förväntat, men så långt man ser just nu ser det bra ut.

2. Det är väldigt svårt att säga, men just nu är det rätt okej priser, beroende på vilka historiska priser man jämför med såklart.

3. Nu kan det börja bli aktuellt med ett fast abonnemang igen. Det blir mer förutsägbart och just nu är priserna på en okej nivå. Har man rörligt blir det lite större risktagande. Det generella rådet för att sänka kostnaderna är att dra ner på energiförbrukningen så mycket som möjligt. Det finns mycket man kan göra för att effektivisera, många mindre åtgärder som att exempelvis täta fönster och dörrar, sänka innetemperaturen något, innan man gör stora investeringar. Att spara på varmvattnet är något alla i familjen kan hjälpa till med och det är ofta en ganska stor kostnadsbesparing som gör skillnad.

Hanan Othman, Energi- och klimatrådgivare i Storfors, Kristinehamn och Filipstad

1. Det ser lugnt ut nu, och prognoserna säger att det kommer vara lugnare den här vintern än i fjol. Det har blåst mycket och regnat så att det finns vatten i magasinen, så förhoppningsvis blir elen billigare än förra vintern.

2. Det är jättesvårt att säga. Tittar vi på förra året var det lite billigare i oktober-
november, och sedan i december blev det dyrare. Så svårt att säga, men som det ser ut just nu hoppas vi att det blir billigare i alla fall.

3. Om man kan se över sitt värmesystem finns mycket att spara. Vissa åtgärder är inte så dyra, som att se över tätningslister och släcka lampor när man går ut, det finns mycket billiga investeringar att göra. Om man ska ha fast eller rörligt är en evig fråga. Rörligt har varit mer lönsamt, men för de som hade fast innan priserna gick upp var det bra. Har man fast får man dock som regel betala lite mer. Timpris har det pratats mycket om, men det är inget jag skulle rekommendera. Det blir svårt att kontrollera, särskilt om du har elvärme eftersom den behöver vara igång hela tiden. Har du fjärrvärme och elbil kan det vara lönsamt, men det kräver att man har koll hur man använder sin el.

Peter Jarl, Marknadschef Karlskoga Energi & Miljö

1. Generellt har vi sedan några år tillbaka ett läge där vi ser ökade priser på energi. Det beror på flera orsaker, bland annat Ukrainakrisen som påverkar både elpriser och energimarknaden i stort (även om just elpriserna för tillfället är ganska låga). Sveriges fjärrvärmepriser rör sig uppåt, mycket på grund av kraftigt ökade bränslepriser. Detta beror bland annat på följder av kriget men även
att lågkonjunkturen påverkar då minskat byggande och rivningar innebär att det kommer mindre material den vägen.

2. En väldigt svår fråga, jag väljer att inte tro något eftersom det är så många faktorer som påverkar elpriset att det nästan är omöjligt att ens gissa. Förra året såg vi höga priser inför vintern som sedan dök när det blev en mild vinter i Europa. Nu har vi haft ett gynnsamt läge med mycket vatten i magasinen och välfyllda gaslager i Europa, men blir det kallt kan priserna ta fart.

3. Det generella rådet är att var och en bör se över sin egen förbrukning, om det finns något man kan spara in på, exempelvis sänka värmen i huset, se till att dörrar och fönster är ordentligt tätade eller duscha lite snabbare. Kring rörligt- eller fast elpris är det svårt att ge något råd. Just nu är det många som tecknar fast, och vill man veta vad man ska betala och känner sig okej med det priset kan det vara bra, men har man lite mer spelutrymme är det kanske smart med rörligt. Det finns inga experter som kan veta på förhand vilket som kommer löna sig bäst, det är först efteråt man vet vad som var rätt.

Magnus Johansson, Elnätschef Degerfors Energi

1. Ur ett elnätsperspektiv är signalerna att det ser bättre ut i år än förra vintern. Inga sprängda gasledningar och över normal nivå på vattenfyllnadsgraden för den här tiden på året. 

2. De ser ut att bli mer stabila än 2023, men vi kommer få vänja oss vid att priserna varierar beroende på väder och vind. Priserna kommer vara lite högre än de varit historiskt, men lägre än vad de var den gångna vintern.

3. På elnätssidan ska vi i Sverige gå över till effekttaxa, vilket kommer göras på hushållsnivå i Degerfors under 2024. Det innebär enkelt uttryckt att elnätsavgiften blir högre under timmar med hög elanvändning, och lägre under timmar med låg användning.  Det kommer ge kunden möjlighet att påverka sina kostnader. Dels genom att sprida ut sin förbrukning över tid och dels genom att flytta förbrukning från höglasttimmar. 

Johan Larsson, VD Kristinehamns Energi

1. Backar vi till förra året hade vi ett läge inför sommaren med låg fyllnadsgrad i gaslagren i Europa, vilka fylldes upp med dyr gas. Elmarknaden fungerar som så att när förbrukningen ökar går nästa produktionsslag in, vilket leder till högre produktionskostnader och högre elpriser. Det var vad som hände i fjol när den dyra gasen gick in, och vi fick lära oss att spara och jämna ut elanvändningen för att få ner priserna. Vi har sett att priserna gått ner under våren och ännu ligger på en lägre nivå, och även om marknaden är uppbyggd på samma vis är förutsättningarna annorlunda i år då exempelvis mer LNG (flytande naturgas, vår anm.) som kommer till Europa istället för rörgas.

2. Det är omöjligt att säga hur elpriserna kommer vara. Det är avhängigt hur det går för kärnkraften, hur kallt det blir, hur mycket det blåser och vad som händer i Europa. Man ser många gissningar inför vintern, men det vill jag inte göra.

3. Det är fortsatt så att det under höglasttimmar att försöka vara sparsam och försöka jämna ut energianvändningen. Då pressar man ner både sina egna kostnader och prisbildningen.

Text: Nicklas Remmegård.