Juristen svarar i januari 2023

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag vill inte att mina anhöriga skall ärva någonting efter mig. Jag har en kompis som skall ta hand om allt när jag dör. Måste jag skriva något papper om det här?

Svar; Ja, är det korta svaret. Du måste skriva ett testamente för att utesluta dina legala arvingar och skriva in din kompis som arvtagare. Om kompisen kan få ärva allt beror på om du har några bröstarvingar, egna barn eller barn till avlidna barn osv, eller inte. Om du har bröstarvingar har de alltid rätt att få ut sina laglotter, hälften av vad de skulle fått om testamentet inte funnits. Detta gäller oavsett anledning till varför du vill att de inte skall få något arv. De kan dock medge att ett testamente utesluter dem eller överlåta sin rätt till arv.
Har du inte några bröstarvingar kanske du har föräldrar, syskon eller mostrar/morbröder, fastrar/farbröder. Dessa är också legala arvingar men de har ingen ovillkorlig arvsrätt med laglott på samma sätt som bröstarvingar. Dessa kan du skriva bort helt och hållet genom ett testamente.
Min rekommendation är att när du upprättar testamentet anger du även vad du vill skall hända med arvet efter dig om din kompis avlidit före dig. Du är välkommen att återkomma om du vill ha hjälp med att upprätta testamentet.
Om du också tänker att kompisen skall ta hand om din begravning skall du inte skriva det i testamentet men väl i någon skrivelse som kan hittas vid din bortgång. Flera av begravningsbyråerna har dokument som man kan fylla i. Där kan man ange såväl hur man vill ha sin begravning utformad som vem som skall vara ansvarig för begravningen på så sätt att den får ta beslut i frågor där du kanske inte själv angivit vad du vill. 

Fråga; Jag har hört att man kan skriva i ett testamente att den som får ett arv får det som enskild egendom, vad innebär det?

Svar; Att få ett arv som enskild egendom innebär att den egendomen inte skall tas med vid en fördelning i samband med en bodelning när man skiljer sig eller separerar. Även det som kommer i arvets ställe blir enskild egendom, t. ex om du
får pengar i arv och köper en bil för pengarna, så är bilen enskild egendom eller om du får en fastighet som du säljer och köper en annan fastighet, så är även den nya fastigheten enskild egendom. 
Det som är viktigt med enskild egendom är dock att man skall kunna följa pengarna om man omvandlar egendom från eller till pengar. Därför bör man sätta in ett arv som är enskild egendom eller försäljningssumman från enskild egendom på ett särskilt konto och föra kassabok över transaktionerna alternativt ta utskrifter på vad pengarna används till.
Det är den som påstår att en egendom är enskild, som måste bevisa att den är det genom att visa upp testamentet och ev. kontoutdrag.
Att säga att egendomen ärvs som enskild eller att den skall vara ”bara din” är inte tillräckligt utan det måste framgå av ett testamente.
Så man kan säga att det är den som skriver testamentet som ger möjligheten till att egendomen blir enskild men det är mottagaren som måste se till att den blir och förblir det.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten
i framförallt Karlskoga och Degerfors.