Juristen svarar i november 2022

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; När min fru avled hade vi ett testamente som sa att jag skulle ärva henne istället för hennes barn. De skulle få sitt arv när jag också gått bort. Tyvärr hann vi inte skriva på testamentet eftersom hon blev sjuk och var tvungen att vara väldigt mycket på sjukhuset. Nu bryr sig inte hennes barn om vad vi tillsammans kommit fram till skulle gälla om min fru gick bort först. Finns det något jag kan göra?  

Svar; Det är tråkigt att ni inte hann att skriva på testamentet. För att ett testamente skall vara giltigt måste det vara undertecknat och bevittnat. Din frus barn har möjlighet att avstå från sin rätt att få ut sitt arv nu direkt och ta ut det först efter din bortgång, precis som ni skrev i testamentet. Detta kräver dock att de gör detta arvsavstående. Som jag förstår dig kräver de istället sina arv. I det här läget kan du inte göra något åt det. Särkullbarn har rätt att få ut sina arv när deras förälder går bort. Det enda sätt att begränsa arvet, om barnen inte gör egna arvsavståenden, är just att upprätta ett testamente. 

Fråga; Vi är ett par som gift oss på äldre dar. Vi har båda varit gifta förut och blivit ensamma när våra respektive makar avlidit. Det var efter det vi träffades. Jag har barn sedan tidigare men det har inte min fru. Kan vi skriva ett testamente så den som blir kvar får sitta i orubbat bo och att mina barn får alltihop när vi båda avlidit? 

Svar; Eftersom ni varit gifta tidigare båda två och era äktenskap slutade med att era respektive avled kan ni ha arv med er in i ert nya äktenskap. Din fru har det under förutsättning att hennes förste make har syskon eller syskonbarn kvar i livet när hon avlider. Du har det om din första fru avled efter den 1 juli 1988. Innan dess hade gemensamma barn rätt till sitt arv vid förälderns bortgång. Vid era respektive dödsfall har arvingarna till det arv ni har med er in i äktenskapet rätt att får sina arv, d v s
din första frus syskon eller syskonbarn och dina barn. Utifrån huvudregeln om bodelning utgör era arv in i äktenskapet hälften av alla tillgångar ni har var och en. Den andra halvan är era. Går din fru bort först tillfaller hennes halva av egendom dig men går du bort först har dina barn rätt att få ut din halva av egendomen som sina arvslotter. 

Det går att upprätta ett testamente enligt vilket ni ber barnen vänta till dess ni båda avlidit, på era egna halvor. Eftersom ni tänker att efter bådas dödsfall skall dina barn få allt bör de kunna inse att det skulle vara respektfullt att vänta på sina arv. Men vill de begära sina laglotter måste din fru acceptera det. Att upprätta ett testamente gällande alla era tillgångar blir inte giltigt i de delar testamentet omfattar era arv in i äktenskapet.

Ert fall är lite komplicerat så om ni vill gå igenom vad som händer lite mer grundligt är ni välkomna att återkomma så bokar vi en tid för konsultation. 

Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten
i framförallt Karlskoga och Degerfors.