Juristen svarar i sept 2022

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag vill upprätta ett testamente där jag ger allt efter mig till olika fonder, Barncancerfonden, Nyckelfonden och Hjärt-Lungfonden. 
Jag har bara syskonbarn, vilka jag inte har träffat på 25 år. Min fundering är bara, vem tar hand om allt efter mig, bostadsrätt, bil och värdepapper och ser till att fonderna får alltihop? 

Svar; Vid din bortgång skall dina syskonbarn kontaktas och de skall få se det testamente du efterlämnar. De har ingen absolut arvsrätt efter dig men eftersom du skriver bort dem måste de se testamentet. De ska antingen godkänna detta eller så kan de ta del av detsamma. Godkänner de testamentet gäller det direkt. Om de däremot väljer att ta del av testamentet har de sex månader på sig att vända sig till tingsrätten och väcka talan om att det är formellt oriktigt, t ex. att du inte haft den mentala förmågan att upprätta ett testamente, blivit lurad eller blivit tvingad till att upprätta det. Det är den som väcker talan som har att bevisa att vad den påstår har hänt. Eftersom du inte haft kontakt med dina syskonbarn på 25 år har de ju inte någon kännedom om dig i den situation du upprättar testamentet så jag skulle säga att de troligen inte skulle ha någon framgång med att gå emot testamentet.

När det sedan kommer till boutredningen och avvecklingen av ditt dödsbo tycker jag att du i testamentet skall utse en testamentsexekutor. Denne får då ansvar för att tillse att avvecklingen av ditt dödsbo sker på ett bra sätt och att fonderna får din kvarlåtenskap utifrån ditt testamente. Testamentsexekutorn skall också tillse att bouppteckning och arvskifte upprättas. Antingen är testamentsexekutorn kunnig och gör detta själv eller så anlitar den någon som kan göra det. Vanligt är att om en jurist eller advokat upprättar ett testamente där endast utomstående skall erhålla kvarlåtenskapen så erbjuder denne sig att vara testamentsexekutor. Om du vill ha hjälp med att upprätta testamentet är du välkommen att höra av dig.   

Fråga; Jag vill ha ut mitt arv efter min mamma nu. Hon var gift med min styvpappa och de har skrivit testamente där det står att jag inte ska få någonting nu när hon dött. Jag ska få mitt arv när min styvpappa också har dött. Kan de göra så? 

Svar; Du har rätt att få ut din laglott nu, om du vill det. Laglotten är hälften av vad du skulle fått om testamentet inte funnits över huvud taget. Det du måste göra är att begära jämkning av testamentet för utfående av din laglott. Det gör du genom att skriva på en vidimerad kopia av testamentet att du vill få ut din laglott nu. Du bör också skriva om du godkänner testamentet i övrigt eller om du tar del av det. Om du godkänner testamentet i övrigt är det det som gäller så fort du skrivit på det. Om du skriver att du tar del av testamentet kan du inom sex månader väcka talan hos domstol om du tycker att det är något formellt fel med testamentet. Formella fel är t ex. att din mamma inte visste vad hon gjorde, att hon kände sig tvingad till att skriva på testamentet eller att bevittningen är felaktig på något sätt. Det är du som måste bevisa inför domstolen att det är så som du påstår.  

Att begränsa din rätt till arv så du som mest får din laglott nu är helt möjligt att göra enligt lagreglerna i Ärvdabalken. 

Utifrån vad du uppger om testamentet har du rätt att komma tillbaka när din styvpappa avlider och då få din resterande andel av ditt arv. Jag tycker att du bör kontakta en jurist för att gå igenom och diskutera vad som är det bästa för dig att göra i denna situation, begära din laglott eller godkänna testamentet i sin helhet.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten
i framförallt Karlskoga och Degerfors.