Juristen svara i juni 2022

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga;
Min mamma sa alltid att det jag skulle få ärva efter henne skulle vara bara mitt. Hur kan jag vara säker på att min makes barn inte får någon del av mitt morsarv? Min mamma avled för 8 år sedan.

Svar; Jag förstår det som att din mamma menade att ditt arv skulle utgöra din enskilda egendom när hon sa att det skulle vara bara ditt. För att det skulle kunna bli din enskilda egendom var hon tvungen att ha skrivit det i ett testamente, som fanns i original när hon avled. När du fick arvet skulle du ha satt in kontanta medel på ett särskilt konto. Andra föremål är ju lättare att identifiera. Vanligtvis anger man i ett testamente att avkastningen från, t ex utdelningar på aktier, och det som träder istället för det man ärver också skall utgöra enskild egendom. Det är av denna anledning det är så viktigt att man sätter in kontanta medel på ett särskilt konto. Man måste nämligen kunna följa penningströmmen, se vilka pengar som köpt det man gör gällande utgör enskild egendom. Har pengarna satts in på ett konto man haft från tidigare, blandas pengarna och när man använder dem kan man inte med säkerhet säga vilka pengar som betalat det man köpt.

Om din mamma inte efterlämnade något testamente är inte ditt morsarv för närvarande enskild egendom. Dock kan du och din make genom äktenskapsförord avtala om att det arv du fick skall vara enskild egendom. Då kan det i samband med äktenskapsförordets upprättande vara bra att flytta över morsarvet till ett särskilt konto och ange kontonumret i äktenskapsförordet. Därefter gäller att du inte skall sätta in några andra medel på detta konto samt att det du köper för morsarvet också kommer att vara enskild egendom.

Äktenskapsförordet kan också omfatta annan egendom, som ni vill avtala skall utgöra enskild egendom.
Viktigt att veta om ett äktenskapsförord är att det måste dateras och registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Om du och din make vill ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord är du välkommen att höra av dig.

Fråga; Min pappa vill ge mig sin fastighet nu när han ska flytta in  på ett serviceboende. Kan han göra det?

Svar; Så länge din pappa har den mentala förmågan kvar har han rätt att göra i princip vad han vill med sin egendom. Är du hans enda bröstarvinge får han ge dig hur mycket han vill. Har du syskon har de rätt till sina laglotter och då finns det begränsningar i hur mycket han får ge dig. 
Att din pappa skall flytta till ett serviceboende har inte någon betydelse men det kan innebära att han får lägre kostnader för sitt boende och omsorg. 

Du är välkommen att återkomma om ni behöver vidare konsultation kring gåvan.

Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten
i framförallt Karlskoga och Degerfors.