Stranden i Kyrksten får nya bryggor vecka 27-28

Under denna vecka kommer ny sand att läggas på vid badplatsen i Kyrksten, och det kommer även att ställas ut en torrtoalett under den närmaste tiden.

Nya bryggor beställdes till badplatsen i april för att ersätta de gamla bryggorna. På grund av leveransproblem kommer dock bryggorna inte att komma på plats förrän vecka 27 eller 28, det vill säga i början av juli.

De nya bryggorna kommer att ha ungefär samma storlek och uformning som de gamla.

Text och foto: Eva Wiklund