Frivilliga Automobilkåren kör gula bandvagnar.

Frivilliga Automobilkåren – en viktig organisation

FAK är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation (FFO), vars verksamhetsidé är att utveckla förmågan hos våra medlemmar att köra fordon och hantera logistik- och krisberedskapsmateriel.

Vi ska också utveckla förmågan att delta i logistikinsatser vid samhällsstörningar och naturkatastrofer; exempelvis skogsbränder, översvämningar, snöstorm, pandemier, flyktingkriser, större olyckor och elavbrott.

Vi ska motivera och förbereda våra medlemmar att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar och krig när samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

Vi utbildar egna instruktörer för interna och externa utbildningsbehov samt bistår myndigheter, regioner och räddningstjänster under kris och krig. FAK ska vara en förstärkningsresurs för Totalförsvaret (TF).

Våra utbildningar bekostas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), med krav och underlag från bland andra Svenska Kraftnät (SvK), Trafikverket (TrV), Jordbruksverket (JBV) och Länsstyrelserna. 

Vi har ett nära samarbete med Sveriges Åkeriföretag. Många av våra medlemmar är aktiva åkeriföretagare. Många av våra kurser hålls gemensamt med vår systerorganisation Bilkåren.