Försäljningen av el- och hybridbilar stiger kraftigt och allt fler modeller kommer ut på marknaden.

El- och miljöfordon i fokus under motorsportveckan

En nyhet på året motorsportvecka är den el- och miljöfordonsdag som kommer arrangeras på Arena Nobel fredag 17 juni. 

– Det är viktigt att lyfta fram miljöfordon under Motorsportveckan och vi väljer att arrangera den här dagen för att visa vad som händer på området, säger Johan Granquist, projektledare för Karlskoga Motorsportvecka.

Miljöfordon som el- och biogasbilar blir allt vanligare och kommer bara att bli fler. I takt med det ökar utbudet av såväl bilar som allt runtomkring. Dagen kommer fokusera på miljöfordon av alla de slag, och tanken är att du ska kunna klämma, känna och ställa frågor.
– Det händer mycket på el- och miljöbilsfronten, det finns mycket nytt att se, säger Johan Granquist.

Ett flertal biltillverkare visar under dagen upp sitt sortiment av miljöbilar, Karlskoga Energi och Miljö berättar om biogas och en rad utställare kommer finnas på plats för att visa och informera om sina produkter. Bland annat kommer ett företag som ägnar sig åt att konvertera fossilbilar till att drivas på biogas visa upp sig och berätta om sin verksamhet.
– Miljöfordonsmarknaden kommer explodera, och du ska kunna komma hit och se ett stort utbud av vad som finns på marknaden.
– Vi tyckte att det var viktigt att fokusera på det här, för det är en del av framtiden.

Text: Nicklas Remmegård