Trivsamt nationaldagsfirande på hembygdsgården Börjes

När Bjurtjärns hembygdsförening firade nationaldagen så var det med klassiska inslag.
Flaggan bars in och hissades, nationaldagsbakelserna fanns på plats och sommartalet hölls.

Nytt inslag var nystartade Bjurtjärnskören som bjöd på somrig repertoar.

– Att ha träffpunkter som den här är jätteviktigt för bygdens utveckling och fortlevnad säger körledare Per Henning, som också bjöd på underhållning till kaffet.

Ett relativt stort antal bygdebor passade på att träffas och trivas, även om en del valde att söka skugga i det stora serveringstältet istället för att placera sig framför kören.

Anne-Maj Christensson höll sommartalet och berättade att hon med varsam hand kommer att röja och ta bort en del träd och igenväxta ytor kring bygdegården. Här finns fina byggnader men också lämningar efter en hytta, porlande bäckar, ett litet vatten fall och en damm.

Hon är utbildad maskinförare med alla behörigheter och även om hon bor i Säffle så har hon fastnat för platsen i Bjurtjärn.

– Det här är ett helt fantastiskt ställe och jag vill bidra med det jag kan göra, säger Anne-Maj, som också kommer att bygga upp en torparmiljö i huset ovanpå jordkällaren.

– Jag kommer att sätta igång under hösten när det inte rör sig så många människor här, säger hon.

Text och foto: Eva Wiklund