Juristen svarar i maj 2022

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag och min sambo ska bygga hus. Hon har mer pengar än mig så hon kan betala hela tomten och kontantinsatsen. Kan vi skriva några papper om att hon ska få ut mer om vi säljer huset eller så?

Svar; Jag förstår din fråga som att din sambo betalar mer initialt men att de lån ni tar för att betala resten av byggnationen skall ni betala till lika delar. Det finns två möjligheter att jämna ut förhållandena. Antingen skriver ni ett skuldebrev, att du har en skuld till henne på halva de kostnader hon nu betalar, du skulle ju ha betalat hälften men lånar denna del av henne. Skuldebrevet kan ange att det skall betalas vid försäljning, bodelning eller dödsfall. Eller så räknar ni fram hur stor andel beloppet för tomten och kontantinsatsen utgör i förhållande till hela kostnaden och vid köpet av tomten anger ni att hon skall äga en större andel än du skall göra. Genom skuldebrevet tar ni del av eventuell värdeökning till lika delar medan din sambo genom de olika ägandeandelarna får en större andel av eventuell värdeökning.

Vilket alternativ ni väljer är till viss del beroende av hur du känner inför att ha en skuld till din sambo jämfört med att ni äger olika andelar av er gemensamma fastighet.

I samband med att ni upprättar skuldebrev eller avtal om olika ägarandelar bör ni upprätta ett samboavtal, så ni avtalar bort sambolagen med hälftendelning vid bodelning. Det kan också vara bra att fundera kring ett eventuellt testamente. 

Ni är välkomna att höra av er om ni önskar hjälp med att upprätta handlingarna.   

Fråga; Jag vill att mina barn ska ärva mitt arvegods. Jag har ärvt en del smycken, konst och möbler efter mina föräldrar och mostrar. Samtidigt vill jag att min make inte ska behöva bli av med halva bohaget om jag dör före honom. Jag behöver ett testamente men hur ska jag skriva det? 

Svar; Det framgår inte av din fråga om dina barn är era gemensamma eller dina särkullbarn och om din make eventuellt har egna särkullbarn. Oavsett vilket kan du i ett testamente ange att ditt arvegods, vilket bör preciseras, skall utges till dina barn vid din bortgång. För att bostaden inte skall behöva tömmas kan du också ange att din make erhåller nyttjanderätten till konsten och möblerna, smyckena kan ju ges ut på en gång. Detta innebär att skulle din make flytta från bostaden och inte kan eller vill ta med sig ditt arvegods är det dina barn som skall ta hand om detta. Din make får inte sälja eller ge bort det bohag som utgör ditt arvegods, han äger det ju inte. Vid din makes bortgång tar dina barn hand om föremålen.  

Är barnen gemensamma ärver din make resten av dina tillgångar enligt lag, om du inte önskar att även det skall fördelas mellan barnen. Är barnen dina särkullbarn har de enligt lag rätt att få ut resten av sitt arv vid din bortgång. Denna rätt kan du begränsa till att de får ut laglotten vid din bortgång och resterande kvarlåtenskap vid din makes bortgång. Om det är du som avlider sist av dig och din make, får dina barn hela arvet efter dig vid din bortgång.

Mitt råd är att du tar hjälp av en jurist för att upprätta ditt testamente. Du är välkommen att höra av dig, så kan vi boka en tid för konsultation.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.