Juristen svarar i februari 2022

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga;  När jag var ung fick jag hjälp av mina föräldrar att köpa en bil, jag fick 35 000 kr. Nu har min pappa just avlidit och min syster säger att hon skall ha mer i arv eftersom jag fått förskott på arv. Stämmer det?

Svar; Ja, om du fått något som är utöver sedvanliga gåvor, alltså mer än vad ni barn brukade få som födelsedagspresent eller julklapp, så här kan det var frågan om ett förskott på arv. Om dina föräldrar skrev ett gåvobrev kan de däri ha angivit att gåvan inte skall vara ett förskott, annars är gåvor från förälder till barn att betrakta som förskott. Det har då inte någon betydelse hur länge sedan det är du fick gåvan, det finns ingen preskriptionstid för gåvor/förskott på arv. Det som skall läggas till kvarlåtenskapen är då det belopp du fick, 35 000 kr. Det har inte någon betydelse om gåvan man fått blivit mer eller mindre värd. Det är värdet vid gåvotillfället som är avgörande.   

Fråga; Den siste av mina föräldrar har nyligen dött så nu ska jag och mina syskon dela allt efter dem. Trodde jag i alla fall. Jag kunde inte vara med när de andra tömde lägenheten. De andra tycker att eftersom jag inte var med så får jag inget av det som fanns i lägenheten. Kan de göra så? 

Svar; Om du inte avsagt dig vad som fanns i lägenheten, eller värdet, kan de inte bara utesluta dig. Ni är alla dödsbodelägare och har därigenom lika rätt till alla delar i dödsboet. Den som inte önskar eller får del av bohaget har rätt att erhålla motsvarande värde, som de andra dödsbodelägarna erhållit, i någon annan egendom eller pengar.
Ni behöver diskutera vad var och en erhållit och bestämma om det som fördelats skall värderas eller om ni sätter ungefärliga värden själva. I det kommande arvskiftet tar ni sedan upp samtliga fördelade föremåls värde och fördelar det som ni gjort. De som fått färre föremål eller föremål till lägre värde kompenseras med kontanta medel. På så sätt får ni till värde lika mycket.  
Värdet på de föremål som inte fördelats skall ni dela, t. ex om ni säljer dem på auktion.
Mitt råd är att försöka prata med dina syskon och komma överens om något. Om ni inte kan komma överens och du är i behov av ett ombud som företräder dig gentemot dina syskon är du välkommen att höra av dig.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten
i framförallt Karlskoga och Degerfors.