Dags att söka bidrag för enskild väg

Nu är det dags att söka bidrag för enskild väg.

Kommunalt bidrag till underhåll av enskilda vägar inom Storfors kommun utgår till vägar som betjänar permanent bebyggelse.

Bidrag utgår inte till vägar som till exempel betjänar fritidsbebyggelse, vägar som ägs av bolag, statlig eller kyrklig förvaltning, vilka till övervägande del användes för virkestransporter.

Sista dag för ansökan är måndagen den 28 februari 2022.

Mer information om vägbidrag finns här> Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. Där finns också länk till ansökan

Text och foto: Eva Wiklund