Vädjan om att hålla barn hemma från förskolan

Den snabbt ökande smittan av covid-19 gör nu att sjukfrånvaron inom kommunens förskolor är mycket hög. På vissa förskolor börjar läget bli kritiskt.

Därför vädjar nu skolchef Annelie Izindre till de vårdnadshavare som har möjlighet att ha barnen hemma från förskolan denna och nästa vecka.

– Vi ber om hjälp med detta i ett ganska akut läge, men det handlar inte om att föräldrar som behöver barnomsorg för att kunna gå till jobbet ska stanna hemma och ta hand om sina barn. Vi vänder oss till de föräldrar som har möjlighet att ha sina barn hemma utan att tvingas stanna hemma från jobbet, säger Annelie Izindre.

Storfors kommun gör nu allt som är möjligt för att förskolorna ska kunna hållas öppna.

– Alla som behöver barnomsorg för att kunna gå till jobbet är naturligtvis välkomna till förskolan. Men genom att vi ber om hjälp från övriga så räknar vi med att kunna säkra barnomsorgen för de som har störst behov, säger Annelie Izindre.

I dagsläget är alla förskolor öppna, men på vissa avdelningar är en mycket stor andel av personalen vikarier. Kommunen räknar med att fortsatt kunna hålla öppet, men läget kan ändras snabbt. Vid en eventuell stängning garanteras dock alltid att vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten får barnomsorg.

– Vi hoppas på förstående för vår vädjan och hjälp från de föräldrar som under en kort period kan hålla sina barn hemma, säger Annelie Izindre.

Text: Eva Wiklund