Juristen svarar i Januari 2022

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; När jag gifte mig blev jag övertalad att skriva på ett äktenskapsförord. Jag ska skilja mig nu och nu säger min man att i princip all egendom är hans eftersom han står på allt vi äger. Vad kan jag göra? 

Svar; Det är väldigt svårt att ändra ett äktenskapsförord när det väl är påskrivet om inte båda parterna vill göra det. Du och din man kan komma överens om att inte tillämpa äktenskapsförordet men vill han inte det, så gäller det. 

Av lagtext framgår att ett äktenskapsförord är ogiltigt om det tillkommit genom t. ex svek, hot eller utnyttjande av den svagare partens situation. Man kan också begära jämkning av ett äktenskapsförord så det inte gäller fullt ut. För att ogiltigförklara eller jämka ett äktenskapsförord måste man väcka talan i domstol. Genom praxis och uttalanden när ogiltighets- och jämkningsgrunderna infördes gäller att dessa regler tillämpas väldigt restriktivt. 

Detta innebär i praktiken att det är väldigt svårt att få till en ändring av äktenskapsförordet och det är du som säger att det inte skall tillämpas som skall bevisa vad som hände när du skrev på det etc.

Om du har bidragit till inköp av den egendom som står på din man t. ex fastighet och fordon kan det finnas en dold samäganderätt trots att det i olika register står att det är han som är ägare. Då måste du visa att du också betalat genom kontoutdrag eller ev. kvitton.

Om du vill ha en genomgång av vad som gäller just för dig är du välkommen att höra av dig direkt till oss.

Fråga; Jag och min sambo har köpt ett hus, vårt första tillsammans. Jag betalar allt på huset. Behöver vi skriva ett samboavtal?

Svar; Det beror på hur ni tänker och resonerar.

Om ni inte skriver något samboavtal utgör fastigheten samboegendom eftersom den är inköpt under ert samboförhållande. Detta följer av Sambolagen. Blir det en separation gäller att all samboegendom skall, om någon av parterna begär det, delas lika vid en separation. Detta framgår av Sambolagen. Detta innebär i praktiken att om ni separerar har din sambo rätt till hälften av värdet av fastigheten, oavsett att det endast är du som betalat allt.

Om ni skriver ett samboavtal avtalar ni bort Sambolagen. Då gäller att var och en behåller det den har köpt eller fått vid en separation. Om ni köpt något tillsammans t. ex en bil eller en soffa är det samägd egendom och den får ni komma överens om vem som skall behålla. Den som behåller egendomen får betala halva värdet till den andra parten. Om ingen vill ha egendomen kan ni sälja den och dela på pengarna.

Du är välkommen att återkomma om ni vill ha rådgivning och hjälp med att upprätta ett samboavtal och kanske ett testamente.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.