Nya smittskyddsåtgärder från 12 januari

Flera åtgärder mot covid-19 förstärks eller tillkommer i januari eftersom smittspridningen ökar stort även i Sverige.

Åtgärderna ska minska kontakter mellan människor som normalt inte träffas.

I Storfors gäller fortsatt vaccinationsbevis på biografen där man i övrigt följer Folkhälsomyndighetens direktiv för att undvika trängsel. När det gäller de kommunala lokalerna hyr man för tillfället inte ut dessa till privata sammankomster.

Här nedan listas ett antal åtgärder. Gå till Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att läsa de fullständiga rekommendationerna.

Detta gäller från 12 januari vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:

 • Vid fler än 20 och högst 50 deltagare ska det enbart vara sittande deltagare, max 8 per sällskap och en meter mellan sällskapen (både i sidled framåt och bakåt). Vaccinationsbevis får användas.
 • Om antalet deltagare är fler än 50 ska vaccinationsbevis användas tillsammans med anvisad sittplats, max 8 per sällskap och avstånd mellan sällskapen.

Detta gäller serveringsställen:

 • För serveringsställen gäller max 8 personer per sällskap och att de behöver stänga senast kl. 23.00. Endast sittande servering och krav på en meters avstånd mellan sällskap.

Detta gäller föreningar, handelsplatser & serviceinrättnngar:

 • Föreningar avråds från att delta i eller arrangera cuper, läger eller större aktiviteter inomhus. Enstaka aktiviteter, matcher och seriespel kan dock genomföras. Vardagsaktiviteter för barn kan fortsatt bedrivas liksom träningar och träffar i den egna föreningen.
 • För handelsplatser gäller fortsatt kravet på att det ska finnas utrymme på 10 kvm/person. Exempel på handelsplatser är köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker och serviceinrättningar som är öppna för allmänheten. Detta gäller fortsatt även Storfors bibliotek och Kulturcaféet i Kulturhuset.

Vuxna bör begränsa kontakter och jobba hemma om möjligt:

 • Ett nytt allmänt råd uppmanar alla vuxna att begränsa kontakter inomhus genom att avstå från större fester och middagar.
 • Alla som kan arbeta hemifrån ska göra det. De tidigare råden om att undvika trängsel, hålla avstånd, resa vid andra tider än rusningstrafik samt använda munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken kvarstår.

Fortfarande gäller följande allmänna råd:

 • Att vaccinera sig.
 • Att vara uppmärksam på symtom på covid-19.
 • Att stanna hemma och undvika kontakter med andra vid misstanke om covid-19.
 • Var och en bör hålla avstånd till andra och undvika offentliga miljöer med trängsel, särskilt inomhus.

Några av de nya åtgärder som Folkhälsomyndigheten vill införa kräver förordningar och regeringen jobbar med den frågan. Det gäller:

 • Deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus.
 • Vaccinationsbesvis om antalet deltagare överstiger 50 personer på mässor.
 • Att antalet personer vid privata sammankomster sänks från 50 till 20 sittande personer.

Text: Eva Wiklund