Rekommendationer kring covid-19 inför skolstarten

Nu är det snart dags att välkomna våra elever tillbaka till skolan efter jullovet. Tyvärr ökar smittan i samhället igen och vi vill därför påminna dig som vårdnadshavare om att hålla dig uppdaterad om de senaste rekommendationerna.

Ett urval av rekommendationer finns i punktlistan och längst ner finns länkar till mer information från Folkhälsomyndigheten. Klicka dig vidare och håll dig uppdaterad.

  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
  • Testa dig också för covid-19. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.
  • Stanna hemma från skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion även om du fått ett negativt testsvar för covid-19. Det minskar spridningen av andra infektioner.
  • Om du testar positivt för covid-19 gäller andra rekommendationer.
  • Om en klass uppmanas att vara hemma under pågående utredning/ smittspårning rekommenderas du/barnet att undvika fritidsaktiviteter under denna tid.

Länkar till Folkhälsomyndighetens information:

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola Länk till annan webbplats.

Om du eller någon i familjen blivit sjuk Länk till annan webbplats.

Hur länge bör jag stanna hemma? Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot covid-19 från och med 23 december Länk till annan webbplats.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

Text: Eva Wiklund