Trio överklagar beslutet om skolbygge i Kyrksten

Tre personer överklagar nu kommunfullmäktiges beslut om att bygga ny skola i Kyrksten, till förvaltningsrätten.

Beslutet fattades den 11 november och det är Juhani Verkkoperä, Monica Ståhl och Peter Farrington som överklagar med hänvisning till två orsaker. Dels hänvisar man till att kallelse och handlingar till mötet publicerades först dagen före mötet på kommunens hemsida och anslagstavla. Detta menar man gav för kort tid för allmänheten att sätta sig in i viktiga frågor. Förutom detta så vänder sig trion mot själva beslutshanteringen, där man inte anser att yrkanden ställdes mot varandra på ett korrekt sätt.

Storfors kommun ska nu svara förvaltningsrätten senast den 28 december.

Text: Eva Wiklund