Nya åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad.

Från och med den 8 december 2021 rekommenderas alla att hålla avstånd i offentliga miljöer.

Eftersom alltför många fortfarande saknar skydd mot covid-19 genom vaccination kompletterar Folkhälsomyndigheten tidigare åtgärder med rekommendationer till allmänheten, till arbetsgivare, till kollektivtrafik och med allmänna råd till serveringsställen i syfte att minska smittspridningen. Rekommendationerna gäller till och med den 31 januari 2022.

Rekommendationer från och med den 8 december:

 • Alla rekommenderas att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessutom alla vuxna att:

 • Om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
 • använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbetsgivare att:

 • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
 • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
 • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

Utbildningsmoment inom skola och vuxenutbildning omfattas dock inte av rekommendationen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även:

 • den som bedriver kollektivtrafik att bibehålla en full turtäthet.

Allmänna råd till serveringsställen:

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks. Detta kan enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebära att den som driver serveringsstället exempelvis kan:

 1. begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,
 2. möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
 3. markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra,
 4. och använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem

Läs mer på folkhälsomyndigheten sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text: Eva Wiklund