Juristen svarar i november 2021

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga;
Jag är gift och vi har haft fyra barn men två av barnen har avlidit. Det ena barnet hade tre barn medan det andra barnet inte hade några egna barn. Vi funderar nu hur arvet efter oss kommer att fördelas och om vi kan göra något så att våra två barn som är kvar får alltihop.

Svar; Enligt lag har de bröstarvingar som är i livet när arvet skall fördelas rätt till arv. Bröstarvingar är barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv. i rakt nedstigande led. I ert fall skall er kvarlåtenskap sedan ni båda avlidit med en tredjedel tillfalla varje gren, alltså skall era två barn erhålla en tredjedel vardera och era barnbarn efter ert avlidna barn skall dela på en tredjedel. Eftersom ni har ett barn som avlidit utan att efterlämna några bröstarvingar fördelas det barnets andel mellan de andra grenarna.
Genom testamente har ni rätt att bestämma över hela er egendom utom laglotten, som är hälften av vad varje bröstarvinge har rätt till om det inte finns något testamente. Era barnbarn efter ert avlidna barn har således rätt att erhålla halva det avlidna barnets arv eller 1/6. Denna andel skall fördelas i tre delar och således har barnbarnen rätt till 1/18 vardera av den totala kvarlåtenskapen. Resterande kvarlåtenskap kan ni fördela mellan era barn som är i livet. För att förordna om detta måste ni upprätta ett testamente.

Fråga;
Vi har hjälpt vår son att köpa en bostadsrätt. Vi står med på lånet men inte på själva bostadsrätten. Behöver vi skriva några papper på detta?

Svar; Ja, om ni har flera barn rekommenderar jag att ni skriver ett testamente. I testamentet kan ni ange att lånet inte är ert och att det skall övertas av barnet som rätteligen lånat till sin bostad.
Det heter att man inte kan ärva skulder och så är det om ett dödsbo uppvisar ett minus, alltså att skulderna är större än tillgångarna. I detta fall är det ju snarare frågan om att visa att det lån som ni också står med på inte skall dras av från era tillgångar utan rätteligen belastar ert barn och barnets bostadsrätt. Om ni eller någon av er fortfarande står med på lånet när ni båda avlidit måste barnet ta upp diskussionen med banken om det fortfarande måste finnas medlåntagare eller det är tillräckligt om barnet självt står för lånet.

Fråga;
Min dotter lånade för ca sju år sedan en större summa pengar från mig. Nu varken vill eller kan hon betala tillbaka lånet. Jag har två barn till och tycker det blir orättvist om hon inte gör det. Finns det något jag kan göra?

Svar; Om hon inte betalar tillbaka lånet har hon ju indirekt fått ett förskott på arv. Förskott på arv till barn skall avräknas den dag du går bort och din kvarlåtenskap skall fördelas. För att göra det tydligt att hon fått pengarna kan du skiva ett gåvobrev genom vilket du efterskänker lånet. Du bör också skriva ett testamente och däri ange att din dotter fått en gåva och att denna skall avräknas som förskott på arv. Min rekommendation är också att du berättar för dina andra barn att din dotter fått förskottet och omständigheterna, om hon skulle förneka detta.

Ni är alla välkomna att höra av er om ni vill ha vidare konsultation och upprätta handlingar.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten
i framförallt Karlskoga och Degerfors.