Juristen svarar i oktober 2021

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Min man och jag har inga barn tillsammans men han har barn från ett tidigare förhållande. Vi vet att barnen ska få arv när han går bort men hur mycket ska de få och måste de få det direkt vid hans bortgång? Vi börjar bli äldre och funderar alltmer på detta och det oroar oss eftersom vi inte har så mycket att dela på. 

Svar; Ja, det stämmer att barnen har rätt till arv vid sin förälders bortgång om föräldrarna inte är gifta med varandra. Om ni inte har skrivit något testamente har de enligt huvudregeln rätt att ärva hälften av era tillgångar. Om ni inte har så mycket medel finns det sätt att värna om den efterlevande. Dels finns det i Ärvdabalken en skyddsregel för den efterlevande maken. Denna anger att efterlevande makan har rätt att erhålla fyra basbelopp i bodelning och arv efter den avlidne. 

Dels kan ni upprätta ett testamente som förordnar att om din make är den som avlider först får hans barn endast erhålla sina laglotter vid hans bortgång. Laglotterna är hälften av vad de skulle ärvt om testamenten inte fanns, de skall alltså erhålla en fjärdedel av hela boet. Om det är så att du inte får behålla så mycket som fyra basbelopp genom de tre fjärdedelarna du skall erhålla träder skyddsregeln in och du får behålla minst fyra basbelopp. Genom testamentet kan man faktiskt be barnen att de väntar med att ta ut något arv över huvud taget, men de har alltid rätt till sina laglotter, så begär de dessa måste du som efterlevande maka låta dem få laglotterna. Basbeloppet uppgår för närvarande till 47 600 kr, så skyddsbeloppet är 190 400 kr. 

Hör gärna av er om ni vill diskutera er situation ytterligare och ha hjälp med att upprätta ett testamente. 

Fråga; Jag om min fru diskuterar om vi skall skriva testamente eller inte men är inte överens om hur arvet fördelas vid våra dödsfall. Får den efterlevande 75% av allt?

Svar; Det är arvsordningen som styr fördelningen av arvet. I första hand ärver den avlidnes barn sin förälder. Har den avlidne inte några barn är det ev. föräldrar och syskon som kommer in som arvtagare. Finns inte heller dessa är det den avlidnes mostrar, morbröder och fastrar, farbröder som är arvtagare. I sista hand, när det inte finns några legala arvingar, går kvarlåtenskapen till Allmänna arvsfonden. Dock får de legala arvingar stå tillbaka om den avlidne vid dödsfallet var gift. Vid det första dödsfallet skall det när den avlidne var gift ske en bodelning, huvudregeln här är en hälftendelning. Finns det gemensamma barn får de vänta tills båda föräldrarna avlidit.

Således erhåller den efterlevande halva boet i bodelning och halva boet genom arv. På samma sätt får arvingar, som inte är barn, vänta tills båda makarna är avlidna innan de får något arv. Särkullbarn, alltså barn till den avlidne men inte den efterlevande maken, har rätt att få ut hela sitt arv. Det innebär att särkullbarnen har rätt att fördela halva boet mellan sig. För att begränsa särkullbarnens rätt vid förälderns dödsfall kan ni upprätta ett testamente varigenom de ombedes vänta att ta ut sitt arv eller får sina laglotter direkt vid förälderns bortgång och sina resterande arv när båda makarna avlidit.

För att gå igenom era förhållanden specifikt är ni välkomna att återkomma, så bokar vi en tid för konsultation. 

Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.