Juristen svarar i augusti 2021

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga;  Jag har läst lite om framtidsfullmakt, vad är en ersättare och är det viktigt att jag har en?

Svar; När det gäller framtidsfullmakt är det vanligt att sådana man hittar på nätet eller som bankerna tillhandahåller inte alltid tar upp frågan om ersättare. En ersättare kan vara bra att ha om den man utsett som fullmaktshavare tillfälligt inte har möjlighet att utföra fullmaktsgivarens angelägenheter, t. ex kanske fullmaktshavaren är på semester eller tjänsteresa eller hamnar på sjukhus. I det fallet är det viktigt att ha namngivit en ersättare, som kan ta över.

Något som jag anser vara än mer viktigt att tänka på är att den man utsett som fullmaktshavare kan bli varaktigt förhindrad att utföra fullmaktsgivarens angelägenheter. Fullmaktshavaren kan ju själv bli oförmögen genom sjukdom eller olycka eller så kan ju fullmaktshavaren avlida före fullmaktsgivaren. Är fullmaktsgivaren fortfarande mentalt kapabel att skriva en ny fullmakt blir det inte så stort problem men om fullmakten redan trätt ikraft och fullmaktsgivaren inte längre kan skriva en ny fullmakt blir det så att en god man måste förordnas. Alltså inträffar just det man inte vill, en främmande person blir god man. I det läget kan det vara bra att man skrivit in en eller flera alternativa fullmaktshavare.

Min erfarenhet är att framtidsfullmakter på nätet är väldigt knapphändiga så min rekommendation är att upprätta en framtidsfullmakt hos en jurist. Du är välkommen att höra av dig om du vill att jag skall hjälp till. 

Fråga; Jag vet inte vad jag skall göra, mitt ex bara förhalar den bodelning som vi ska göra nu när vi skilt oss. Han har ändrat sig från att vilja ha fastigheten till att vilja sälja den till att åter vilja ha den osv. och han tar inte fram uppgifter på sina konton. Hur kan jag få honom att förstå att vi ska göra bodelningen? 

Svar; Det är helt rätt som du skriver, det skall göras en bodelning när ett äktenskap avslutas. Det är per den dag man begärde skilsmässa hos tingsrätten som man skall göra bodelningen och alltså ta fram kontouppgifter. Är det någon av parterna som vill bo kvar i den gemensamma fastigheten och det finns lån på den är det viktigt att diskutera med banken om denne har möjlighet att få ta över lånen ensam och eventuellt också låna ytterligare för att lösa ut den andre parten. Vill båda parterna bo kvar i fastigheten kan det vara så att tingsrätten kan behöva komma att besluta om vem som har bäst rätt till bostaden. 

Vill ingen eller kan inte den som vill ta över fastigheten göra det, måste den säljas. Då är det bäst att vänta tills försäljningen är klar och därefter göra bodelningen, då vet man ju vilka medel man har att fördela. 

Jag tycker att du skall förklara för ditt ex att om han inte bestämmer sig och tar fram uppgifter så måste du ansöka om en bodelningsförrättare. Denne kan allra ytterst göra en tvångsbodelning. Att anlita en bodelningsförrättare tar oftast längre tid och är betydligt mycket dyrare än om ni själva kommer överens om hur ni skall göra fördelningen. Om ditt ex fortfarande inte tar fram uppgifter på sina konton kan du begära att tingsrätten ska fatta beslut om att han ska ta fram dem. Eventuellt kommer en bodelningsförrättare höra om du har några uppgifter och förklara att det är de som kommer att ligga till grund för en tvångsbodelning. 

Jag hoppas ditt ex förstår allvaret om du förklarar att du är beredd att begära att en bodelningsförrättare förordnas. Du kan själv ansöka om en sådan eller ta hjälp av en jurist. 

Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.