Juristen svarar i juni

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag har fått arv efter mina föräldrar och det är inskrivet i ett testamente att det jag får i arv är min enskilda egendom. Vad innebär det och måste jag göra något speciellt?

Svar;Det är ett ganska vanligt villkor, att ett arv skall vara enskild egendom. Det innebär att om du är gift eller gifter dig och det blir en skilsmässa så har din partner inte någon rätt till att få del av arvet. Dock måste du se till att arvet åtskiljs från annan egendom som är giftorätts-
gods, allt som inte är enskild egendom. Är det kontanta medel du ärvt bör de därför sättas på ett speciellt konto. Det du köper för pengarna blir också enskild egendom. Man skall alltså utifrån kunna följa pengarna från dina föräldrar till dig och vidare vad du använder dem till för att det du införskaffat skall vara enskild egendom. Likadant gäller för annan egendom du ärver, t. ex värdepapper, fastighet, konst, båt. Om du säljer en sådan egendom behöver du sätta in pengarna på ett särskilt konto.  

Om pengar sätts på ett befintligt konto, som du gör transaktioner lite nu och då på kommer medlen du fått i arv inom några månader att förlora sin karaktär av enskild egendom Detta eftersom man inte kan bestämma vilka pengar man använder till vad. Därför behöver du ett särskilt konto för ditt arv.

Är det så att det gått en tid sedan du fick arvet kan du diskutera med din partner om ni skall upprätta ett äktenskapsförord för att göra arvsmedlen till enskild egendom. Är du inte gift kan du inför ett äktenskap säga till din blivande partner att du vill upprätta ett äktenskapsförord.

Om du har fler funderingar eller behöver hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord är du välkommen att höra av dig. 

Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.