Juristen svarar i maj 2021

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag är gift och har tre särkullbarn. Jag har förstått att jag kan skriva ett testamente så mina barn bara får sina laglotter och att min fru får resten. Men vad händer den dagen min fru går bort? Får inte mina barn något mer arv?

Svar; Ja, det är riktigt som du skriver, att du kan upprätta ett testamente och skydda sin fru så dina barn bara får ut sina laglotter. På detta sätt underlättar du för din fru att bo kvar i er gemensamma bostad, det blir billigare att lösa ut barnen om bostaden är en fastighet eller bostadsrätt.

Vad som skall hända med ditt resterande arv, som din fru ärver, avgör du. Det bör du skriva in i testamentet. Du kan antigen låta din fru ärva med full äganderätt eller fri förfoganderätt. Att du låter din fru ärva med full äganderätt innebär att den dagen din fru går bort så tillfaller ditt resterande arv hennes arvingar. Om du däremot anger att din fru ärver dig med fri förfoganderätt så tillfaller ditt resterande arv på det sätt du angivit, dina barn eller någon annan person eller en organisation. För det fall dina barn skall ärva resterande kvarlåtenskap och ett eller flera av dina barn avlidit innan din fru avlider, tillfaller arvet dina barnbarn eller allt till de andra barnen i lika delar om det avlidna barnet inte hade några barn.
Du är välkommen att höra av dig om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente.

Fråga; Min exsambo vill inte gå med på bodelning, vad kan jag göra? Vi har en villa tillsammans och det är nu ca sex månader sedan han flyttade ut. Jag vill bo kvar i villan med barnen.

Svar; Som jag förstår din fråga har du meddelat din exsambo att du vill ha bodelning. Det måste du göra inom ett år efter separationen. Vill han inte alls diskutera bodelningen har du inte något annat val än att begära att tingsrätten förordnar om en bodelningsförrättare. Det brukar ta relativt lång tid innan bodelningen är klar hos en bodelningsförrättare och framförallt blir det ganska dyrt. Kostnaden för bodelningsförrättaren betalar ni båda två, i lika delar. Om din exsambo inte betalar sin del kan bodelningsförrättaren begära att du betalar hela kostnaden och då får du en fordran på din exsambo. 

Inför bodelningsförrättaren begär du att lottläggas fastigheten. Om din exsambo inte medger detta eller inte medverkar till bodelningen måste bodelningsförrättaren göra en tvångsbodelning.

Det blir ett beslut som ni kan överklaga till tingsrätten om ni bedömer att bodelningsförrättaren gjort fel och/eller vill argumentera vidare. Tvångsbodelningen slutar nog i att ni lottläggs halva fastigheten var, nu som samägd egendom. För att göra upp mellan er måste ni sälja fastigheten och dela medlen eller måste en av er, eller båda, begära hos tingsrätten att fastigheten säljs på offentlig auktion. Vid en offentlig auktion blir försäljningssumman ofta lägre än vad den hade blivit vid en vanlig auktion. Det här kan du förklara för din exsambo och hoppas att han förstår att han måste gå med på en bodelning och då är det ju bättre om han gör den tillsammans med dig än mot dig och att ni måste begära att en bodelningsförättare utses.     

Om du behöver hjälp med kontakterna med din exsambo, upprätta ett bodelningsavtal eller att begära en bodelningsförättare, så är du välkommen att höra av dig. 

Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten

i framförallt Karlskoga och Degerfors.