Stort behov av gode män i Värmland

Många kommuner har svårt att rekrytera personer som vill åta sig uppdraget som god man. Detta gäller även de värmländska kommunerna. Nu efterlyser Östra Värmlands överförmyndarnämnd fler som kan hjälpa till.

– Att det blir allt svårare att rekrytera fler gode män är oroande. Vi behöver fler gode män som kan hjälpa medmänniskor som riskerar att hamna i utanförskap och inte får sina rättigheter tillgodosedda, säger Magnus Warnicke, enhetschef Östra Värmlands överförmyndarnämnd.

Tio kommuner, samlade under de två samverkansnämnder, tar nu tag i problematiken genom en gemensam kampanj.

– Vi hoppas att kampanjen ska skapa uppmärksamhet för samhällsproblemet och få fler personer att anmäla sig till att bli gode män, säger Magnus Warnicke.

Att ta på sig uppdraget som god man har blivit en generationsfråga. Nu ställer även pandemin till det eftersom en stor del av de gode männen befinner sig i riskgrupp och därför inte kan genomföra sina uppdrag som tidigare.

Vem behöver då en god man?
Idag är det inte bara äldre eller sjuka människor som är i behov av en god man. Det finns även en ökande mängd unga människor med problematik och diagnoser som behöver stöd.

Storfors kommun bildar, tillsammans med Kristinehamn, Degerfors, Filipstad och Karlskoga, Östra Värmlands överförmyndarnämnd. Nämndens kansli är placerat i Kristinehamn.

Forshaga kommun har tillsammans med kommunerna Grums, Hagfors, Kil och Munkfors en gemensam överförmyndarnämnd som har sitt kontor i Forshaga.

Anmäl ditt intresse här:
Vill du ge trygghet och stöd till en medmänniska när livet är tufft? Vi är i stort behov av nya gode män.

Läs mer om vad det innebär och skicka in din intresseanmälan
via den här länken idag!

Text: Eva Wiklund