Juristen svara i april 2021

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag är sambo och funderar hur det blir för mig om min sambo avlider före mig. Vi har båda barn var och en för sig.

Svar; Jag kan bara svara allmänt eftersom jag inte har tillräckliga uppgifter om just era förhållanden. 
För det första så ärver inte sambor varandra.
Om ni inte skrivit något mellan er tidigare är huvudregeln vid den bodelning, som skall äga rum vid ett dödsfall eller separation, att all samboegendom skall delas i lika delar oavsett vem som betalat den. Samboegendom är gemensamt införskaffad permanentbostad och gemensamt införskaffat bohag. Efterlevande sambo har rätt till värde om minst två basbelopp av samboegendomen. Har ni skrivit samboavtal är det troligen så angivet att ni var och en skall behålla det ni betalat. Om ni köpt bostad och/eller bohag tillsammans måste den ena köpa ut den andre eller så säljs egendomen och pengarna delas lika eller i de andelar ni var och en har betalat. 
Efter bodelningen skall arvskiftet göras avseende den avlidnes kvarlåtenskap och har ni inte skrivit något testamente så är det barnen till den avlidne som ärver allt. Ett testamente kan skrivas så att den efterlevande ärver eller får nyttjanderätt till den gemensamma bostaden och bohaget eller mer. Barnen har, om de är under 18 år eller begär det, alltid rätt att få sina laglotter. Laglotten är hälften av vad de skulle fått om något testamente inte funnits.
Sedan kan det finnas försäkringar som faller ut till dig i egenskap av efterlevande sambo. Dessa är beroende av eventuell anställning, era åldrar och vad som står i förmånstagarförordnanden. 
För att kunna göra en genomgång av hur det blir för just dig eller er vid det första av era dödsfall behöver vi boka en konsultation. Du är välkommen att återkomma för inbokning.

Fråga; Jag har blivit kontaktad av en begravningsbyrå i en annan stad med påstående om att man ska gå in i min systers lägenhet tillsammans med en utomstående person som har ett testamente. Man begär att jag infinner mig för att vara med. Jag har också en bror men han bor långt bort och är inte intresserad av att gå in i lägenheten. I övrigt vet jag bara att man tidigare hittat min syster avliden i hennes lägenhet och jag får inte några klara svar på vad som händer. Vad gäller, vem har rätt att gå in i ett dödsbo? 

Svar; I din konkreta situation måste du ifrågasätta med vilken rätt begravningsbyrån anser sig få gå in i lägenheten, har man fullmakt från din bror eller något uppdrag från testamentstagaren? För den delen, är testamentet i original eller är det fråga om en kopia? 
Du som dödsbodelägare har rätt att gå in i lägenheten för att vidta nödvändiga och brådskande åtgärder. Med detta avses att ta hand om sopor och tömma kylen och i detta fall leta efter ett original av testamentet om det förevisas i kopia och/eller nycklar till bankfack. Du bör prata med din bror så han är införstådd med att du går in i lägenheten och även fråga om han gett fullmakt till begravningsbyrån eller om han ger dig fullmakt att företräda honom i dödsboet.  
Har begravningsbyrån inte någon fullmakt från din bror och testamentet är en kopia har varken begravningsbyrån eller testamentstagaren rätt att gå in i lägenheten. Du kan tillåta dem att gå in men de kan, som sagt, inte kräva att få gå in. 

Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten

i framförallt Karlskoga och Degerfors.