Nu kan den i riskgrupp mellan 18-59 år boka tid för vaccination

Idag, torsdag den 22 april, öppnas bokningen för vaccination mot covid-19 för den som är 18-59 år och som löper större risk att bli allvarligt sjuk (fas 3).

Erbjudandet om att boka tid för vaccination följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och gäller den som har:

  • en hjärt- och kärlsjukdom inklusive genomgången stroke eller du som har högt blodtryck och kontrolleras i sjukvården för detta.
  • en lungsjukdom såsom KOL och går på uppföljande kontroller i sjukvården.
  • svår och instabil astma och går på uppföljande kontroller i sjukvården eller har sökt vård akut för astma under det senaste året.
  • nedsatt lungfunktion eller ett tillstånd som innebär försämrad hostkraft. Hit räknas till exempel fetma med BMI över 40, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder.
  • kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • diabetes typ 1 eller typ 2.
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller en behandling och fått veta av sjukvården att du är särskilt infektionskänslig.
  • Downs syndrom.

Den som bokar ska tillhöra någon av nämnda grupper. Bokar du tid utan att tillhöra någon av grupperna tränger du undan någon som behöver vaccineras före dig. Region Värmland kan komma att kontakta den som har bokat tid för att verifiera att uppgifterna stämmer.

Du hittar information om hur du bokar på webbplatsen 1177.se/varmland

Text: Eva Wiklund