Juristen svarar i mars 2021

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag är gift och vi har båda barn sedan tidigare. Jag skulle vilja att min man, eller jag, sitter i orubbat bo den dag en av oss går bort. Jag har hört att barnen måste få sina laglotter vid ett dödsfall, hur fungerar det?

Svar; Ja du har rätt, barn har alltid rätt till sin laglott efter sin förälder om föräldrarna inte är gifta med varandra. Genom ett testamente går det att förordna att den efterlevande maken skall erhålla hela kvarlåtenskapen efter den först avlidne med fri förfoganderätt. För att förstärka förordnandet kan man ange att det är ens uttryckliga vilja och önskemål att den avlidnes barn inte kräver ut sina laglotter. I samband med den första makens bortgång skall dennes barn ta ställning till testamentet. Om då barnen till den först avlidne maken godkänner testamentet har de rätt att efter den efterlevande makens bortgång erhålla arvet efter sin förälder. För det fall den först avlidnes barn inte respekterar sin förälders vilja har de alltid rätt att yrka på jämkning av testamentet för utfående av sina laglotter. I den situationen kan den efterlevande maken inte neka barnen att få ut sina laglotter.  
Ni är välkomna att återkomma till mig om ni vill ha hjälp med att upprätta ett testamente.

Fråga; Jag och min man har skilt oss. Vi har en fastighet men vi är inte helt överens om hur vi ska göra med den, men ingen ska bo kvar i den.Min man vill renovera innan vi säljer, så vi får ut en högre summa och jag vill sälja med en gång. Jag behöver råd om hur vi ska gå vidare. 

Svar; Det finns inte något som är rätt eller fel i en sådan här fråga i en bodelning. Absolut vanligast är att när man väl kommit fram till skilsmässan så vill de allra flesta avsluta den ekonomiska gemenskapen, inte dra ut på den över obestämd tid. 

Det finns flera aspekter som man måste ta hänsyn till om ni skulle göra en renovering innan försäljning, som jag ser det. Hur omfattande skulle renoveringen vara, hur mycket skulle en renovering kunna generera i värdeökning, finns pengarna att renovera för men framförallt skulle ni kunna komma överens om den renovering som skulle göras. De inledande frågorna kan en mäklare vara behjälplig med. En mäklare kan uppskatta, men aldrig utlova, en eventuell värdeökning vid en renovering. Penningfrågan vet bara ni, om pengarna finns eller ni måste låna till renoveringen eller om ni behöver de eventuella pengar ni har till att köpa ett nytt boende. Den sista frågan blir dock avgörande och där är min reflektion att det mest troliga är att ni inte skulle komma överens.

Om ni inte kan komma överens om en renovering skall utföras eller inte kan du, för att driva på processen, hos tingsrätten ansöka om att en bodelningsförrättare förordnas. Denna skall då dela era tillgångar och skulder per den dag ni ansökte om skilsmässa. En bodelningsförrättare skulle, troligen, inte ta ett yrkande om renovering under övervägande utan om ni inte kommer överens om försäljning kommer bodelningsförrättaren att fördela fastigheten med halv andel vardera på er. Efter bodelningen skulle en av er hos tingsrätten kunna begära att fastigheten säljs. I det fallet skulle försäljning ske vid en offentlig auktion. Resultatet, kort sagt, skulle bli att ni får mindre kvar var och en än om ni säljer fastigheten nu direkt och helt enkelt delar nettosumman. Detta eftersom en bodelningsförrättare kan kosta ganska mycket och vid en offentlig auktion är det mer än troligt att ni får sämre betalt för fastigheten. Härtill kommer den tid detta tar innan allt är klart. Det här är även argument för dig i diskussionen om ni skall renovera eller inte.

Om du behöver hjälp med bodelningen eller att ansöka om en bodelningsförrättare är du välkommen att höra av dig.  Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten

i framförallt Karlskoga och Degerfors.